నిస్స్వార్థమును విశ్లేషించడం

ఫిలిప్పీయులకు 2:1-4 చదవండి.

క్రీస్తు చెప్పినట్లుగా “దీనమనస్సు” కలిగియుండటమంటే, ఏమాత్రం చంచలంగా లేకుండా లోబడియుండటమే. ఇది ఒకరి స్వంత అవసరాలను తీర్చుకోవడం కంటే ఇతరుల అవసరాలను తీర్చడంలో ఎక్కువ ఆసక్తిని కలిగి ఉంటుంది.

నిజంగా నిస్స్వార్థంగా ఉన్న వ్యక్తి తన సమయం మరియు వస్తువులు, శక్తి మరియు ధనముతో ఉదారంగా ఉంటాడు. అది ఆ వ్యక్తిలోనుండి ప్రవహించినప్పుడు, అది ఆలోచనాత్మకత మరియు సాత్వికము, అనుకవగల మనస్సు మరియు పరిచారకుని హృదయంతో కూడిన నాయకత్వం వంటి వివిధ మార్గాల్లో ప్రత్యక్షపరచబడుతుంది.

స్వీయ ప్రచారం, మన స్వంత హక్కులను కాపాడుకోవడం, మొదట మనల్ని మనం సంరక్షించుకోవడం, బెదిరించి గెలుపొందడం, త్రోసుకుంటూ మొదటి స్థానానికి వెళ్ళడం, ఇంకా అనేకమైన ఇతర స్వయంసేవ అజెండాలు కలిగియున్న రోజుల్లో మనం జీవిస్తున్నాము. మరేదీ చేయని విధంగా ఈ ఒక్క దృక్పథం మన ఆనందాన్ని అణచివేస్తుంది. సమర్థించుకోవడంలో, కాపాడుకోవడంలో, మోసపుచ్చడంలో బిజీగా ఉన్నట్లైతే, మనము భయంకరమైన, తీవ్రమైన ఉనికి కోసం మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకున్నట్లే.

మన స్వార్థపూరితమైన, దొరికింది-దోచుకో అనే సమాజంలో, నిస్స్వార్థ, సేవకుడి-హృదయ వైఖరిని పెంపొందించుకోవడం అనే భావన చాలామందికి దాదాపు హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది. కానీ, సంతోషకరమైన విషయమేమిటంటే, అలాంటి దృక్పథాన్ని పెంపొందించుకోవాలని నిజంగా కోరుకునే కొందరు ఉన్నారు. నేను మీకు హామీ ఇస్తున్నాను, మీరు ఆ కోరికను అమలు చేస్తే, సంతోషకరమైన జీవిత రహస్యం మీరు తెలుసుకుంటారు.

క్రీస్తు సారూప్యత అనేది నిస్స్వార్థమనే పదార్థముతో రూపించబడింది!

Taken from Charles R. Swindoll, Day by Day with Charles Swindoll (Nashville: W Publishing Group, 2000). Copyright © 2000 by Charles R. Swindoll, Inc. All rights reserved. Used by permission.

Posted in Parenting-Telugu.

Accuracy, clarity, and practicality all describe the Bible-teaching ministry of Charles R. Swindoll. Chuck is the chairman of the board at Insight for Living and the chancellor of Dallas Theological Seminary. Chuck also serves as the senior pastor of Stonebriar Community Church in Frisco, Texas, where he is able to do what he loves most—teach the Bible to willing hearts. His focus on practical Bible application has been heard on the Insight for Living radio broadcast since 1979.

ఖచ్చితత్వం, స్పష్టత మరియు ఆచరణాత్మకత అన్నీ చార్లెస్ ఆర్. స్విన్డాల్ యొక్క బైబిల్-బోధనా పరిచర్యను వివరిస్తాయి. చక్ ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ కు బోర్డు ఛైర్మన్ మరియు డల్లాస్ థియోలాజికల్ సెమినరీకి ఛాన్సలర్. చక్ టెక్సాస్‌లోని ఫ్రిస్కోలోని స్టోన్‌బ్రయర్ కమ్యూనిటీ చర్చ్ యొక్క సీనియర్ పాస్టర్‌గా కూడా పనిచేస్తున్నారు, అక్కడ ఆయన చాలా ఇష్టపడేదాన్ని చేయగలుగుతున్నాడు-ఇష్టపడే హృదయాలకు బైబిల్ నేర్పిస్తున్నారు. ఆచరణాత్మక బైబిల్ అనువర్తనంపై ఆయన దృష్టి 1979 నుండి ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ రేడియో ప్రసారంలో వినబడుచున్నది.