పాస్టర్లు

pastors

మీ మందను కాయండి

గొప్ప విద్యావంతుల మధ్యనున్న పాస్టర్లు మరియు రాజకీయ నాయకులు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకున్నా వారిద్దరి మధ్య చాలా సారూప్యతలు ఉన్నాయి. కాని ఒక విషయంలో మాత్రం ఇద్దరూ వెంటనే ఏకీభవిస్తారు. అదేమిటంటే, ప్రభుత్వంలో పనిచేయాలన్నా లేదా కాపరిగా సంఘమునకు సేవ చేయాలన్నా సరే కఠినత్వము అవసరం. అయితే, తేడా ఏమిటంటే, దేవుని వాక్యానికి మరియు సమాజ అవసరాలకు పాస్టరు సున్నితమైన హృదయాన్ని కలిగి ఉండాలి. పాస్టర్లు ప్రజల ఆత్మీయ అవసరాల కొరకు పనిచేస్తున్నందున, వారు విమర్శలకు లోనవుతారు. మొండిగా మారకుండా కఠినంగా ఉండటమనేది కనుగొని కొనసాగించడం ఒక గమ్మత్తైన సంతులనమే.

కాపరి చేసే పని కలవరపడే హృదయాలకు సరిపోదు. ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ దీనిని అర్థం చేసుకుంటుంది మరియు పాస్టరుగా ఉండాలనే గొప్ప పిలుపుకు విధేయులైన వారి పట్ల కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటుంది. పాస్టర్లకు అవసరమైన వనరులను అందించడం ద్వారా, కఠినత్వాన్ని మరియు మృదువైన హృదయాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో పాస్టర్లను ప్రోత్సహించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము.

సంబంధిత వ్యాసాలు

మరిన్ని వ్యాసాలను చూడండి