అంతిమ యుద్ధం

రోమా 11:33-36; 2 పేతురు 3 ఇప్పటినుంచీ కొన్ని నిమిషాల పాటు, ఈ దృశ్యాన్ని ఊహించుకోండి: అయితే ప్రభువు దినము దొంగవచ్చినట్లు వచ్చును. ఆ దినమున ఆకాశములు మహాధ్వనితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మిక్కటమైన వేండ్రముతో లయమైపోవును, భూమియు దానిమీదనున్న కృత్యములును కాలిపోవును. ఇవన్నియు ఇట్లు లయమై పోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని లయమైపోవునట్టియు, పంచభూతములు మహావేండ్రముతో కరిగిపోవునట్టియు, దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెట్టుచు, దానిని ఆశతో అపేక్షించుచు, మీరు పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనతోను భక్తితోను ఎంతో జాగ్రత్తగలవారై యుండవలెను. […]

Read More

నిశ్చలమైన సంశయశీలత

తొమ్మిదేళ్ల డానీ సండే స్కూల్ నుండి అడ్డూ అదుపూ లేకుండా పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. అతను తన తల్లిని లేదా తండ్రిని గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు అతని కళ్ళు ప్రతి దిశలోనూ బాణవేగముగ కదులుచున్నవి. మొత్తానికి, త్వరగా వెదకిన తరువాత, అతను తన తండ్రి కాలును పట్టుకుని ఇలా అరిచాడు, “నాయనా, మోషే మరియు ఎర్ర సముద్రం దాటిన ప్రజలందరి కథ చాలా బాగుంది!” అతని తండ్రి క్రిందకు చూస్తూ, చిరునవ్వు చిందించి, దాని గురించి తనకు చెప్పమని తన […]

Read More

అంతయు నియంత్రణలో ఉన్నది

జీవితం యొక్క ముఖ్యమైన సంఘర్షణల నడుమ వేదాంతపరమైన అంశం ఉన్నది. దానిని ప్రశ్న రూపంలో ఉంచుదాం: “దేవుడు బాధ్యత వహిస్తున్నాడా లేదా?” పరలోకమునుండి ఏదోయొక అద్భుతమైన శక్తి ద్వారా, మన ప్రస్తుత స్థితిలో ఈ భూమిమీద నుండి పరలోకపు మహిమలోనికి వెళ్ళడానికి అనుమతి పొందగలిగితే, భయాందోళనలను తెలియజేసే ఒక్క చిన్న సాక్ష్యాన్ని కూడా మనము కనుగొనలేము. మీరు దేవుని పెదవుల నుండి “అయ్యో” అని గానీ, లేదా “అక్కడ మనం దాని గురించి ఏమి చేయబోతున్నామో నాకు […]

Read More

దేవుడు ద్వేషించునా?

ద్వేషం ఒక శక్తివంతమైన పదం. ద్వేషాన్ని మానుకోవాలని అలాగే అందరినీ మన శత్రువులను కూడా ప్రేమించాలనే క్రీస్తు ఆజ్ఞను పాటించాలని మనకు బాల్యము నుండే బోధించబడింది. అలాంటప్పుడు దేవుడు యాకోబును ప్రేమించి ఏశావును ద్వేషించాడని (మలాకీ 1:2–3), మలాకీ నుండి ఉటంకించిన పదాలను ప్రకటించిన పౌలు యొక్క మాటలు చదవడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ప్రేమగల దేవుడు ఎలా ద్వేషించగలడు? హీబ్రూ పదాలను పరిశీలించడం ద్వారా ఆరంభిద్దాం. “ద్వేషం” అని అనువదించగల రెండు పదాలను పాత నిబంధన ఉపయోగిస్తుంది: […]

Read More

జ్ఞానవంతులుగా ఉండటం

మీరు ఎలాగైనా చెప్పండి; అజ్ఞానం ఆనందించదగినది కాదు. మీకు నచ్చిన విధంగా దాన్ని అలంకరించండి; అజ్ఞానం ఆకర్షణీయమైనది కాదు. ఇది వినయానికి గుర్తు గానీ లేదా ఆధ్యాత్మికతకు మార్గం గానీ కాదు. ఇది ఖచ్చితంగా జ్ఞానానికి చెలికాడు కాదు. దీనికి పూర్తి విరుద్ధంగా, అజ్ఞానం భయాన్ని, పక్షపాతాన్ని, మరియు మూఢనమ్మకాలకు పుట్టినిల్లుగా . . . ఆలోచించని జంతువుల కొరకైన దాణా తొట్టిలాగా . . . బానిసలకు శిక్షణా స్థలములాగా ఉంటుంది. ఇది గుడ్డిది మరియు […]

Read More

మన సమస్యాత్మక సమయాలను గ్రహించుట

మీరు కొన్నిసార్లు తలలూచుచు విస్మయమునొంది, ఈ లోకంలో ఏమి జరుగుతుందోనని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? నా జీవిత కాలంలో, విస్తృత సంస్కృతిలో నేను అనేక మార్పులను చూశాను. దౌర్భాగ్యంగా, అన్నీ మంచి కోసం కాదు. క్రైస్తవులు ఈ ప్రపంచంలో ప్రభావం చూపాలనుకుంటే, ముందుగా మార్పులను అర్థం చేసుకోవడం తప్పనిసరి. కాబట్టి మన ప్రపంచంలో నేను చూసిన మూడు ముఖ్యమైన సమస్యాత్మక మార్పులను చూద్దాం. మొదట, నేను తప్పొప్పుల మధ్యనున్న రేఖ యొక్క అస్పష్టతను చూశాను. నా జీవితకాలంలో, నైతికత యొక్క […]

Read More

తార్కికంగా కాకుండా, వేదాంతపరంగా ఆలోచించండి

నేను మీతో ఒప్పుకుంటున్నాను, కొన్ని సందర్భాల్లో నేను దేవుని ఉద్దేశ్యం మరియు వాగ్దానం పట్ల సందేహం కలిగియున్నాను. అది చెప్పడానికి నేనెంతో సిగ్గుపడుచున్నాను. నేను అనుకున్నట్లుగా పనులు జరగనప్పుడు, అనగా నేను జరుగుతాయనుకున్నవి జరగనప్పుడు, జరగనవి జరుగుతున్నప్పుడు, నేను ఒక పరిస్థితి యొక్క చిక్కుముడిని విప్పలేనప్పుడు మరియు దానిని నేను దేవుని స్వభావమునకు యిమడ్చలేనప్పుడు . . . “ఇది సరైనది కాదని నాకు తెలుసు” అని నేను చెప్పిన సందర్భాలు అవి. దీని విషయమై, హెబ్రీయులకు […]

Read More

ఆత్మతో తిరిగి సాన్నిహిత్యం పొందుకుందాం

వాస్తవాన్ని అంగీకరిద్దాం; మనలో చాలామంది పరిశుద్ధాత్మ పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు. చిమ్మటలు లాగా, మనం ఆయన అగ్ని యొక్క వెచ్చదనం మరియు కాంతికి ఆకర్షితులవుతాము. ఆయనకు సమీపముగా ఉండాలని . . . ఆయన దగ్గరకు రావాలని, ఆయనను పరిపూర్ణంగా మరియు సన్నిహితంగా తెలుసుకోవాలని, ఆయన క్రియల యొక్క క్రొత్త మరియు ఉత్తేజపరిచే పరిస్థితుల్లోనికి ప్రవేశించాలనేది మన కోరిక . . . మానసికంగా క్రుంగిపోకుండా. ఇది నా విషయంలో నిజమని నాకు తెలుసు, మరియు […]

Read More

ప్రేతం కాని ఆత్మ

నేను గత వారం “మానవాతీతమైన” పని చేసాను. నిజానికి, నేను రెండుసార్లు చేసాను. నా జీవితకాలం గురించి వెనక్కి తిరిగి ఆలోచిస్తే, నేను చాలా సాహసోపేతమైన పనులు చేశాను. నేను కొన్ని వెర్రి పనులు కూడా చేసాను; కొన్ని తుంటరియైనవి, అపాయకరమైనవి మరియు కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రమాదకరమైనవిగా సంభవిస్తాయని నేను భావిస్తున్నాను. కొన్నేళ్లుగా నా పాఠకులతో నేను పెంచుకున్న కొద్దిపాటి గౌరవాన్ని నిలుపుకోవటానికి, నేను చేసిన ఆ పనులన్నిటిని గురించి నేను వెల్లడించను. కాని నేను గత […]

Read More

తీర్పు దినము

“జీవగ్రంథము” అనేది పాత నిబంధనలో లోతైన మూలాలు కలిగిన క్రొత్త నిబంధన భావన (నిర్గమకాండము 32:32-33; దానియేలు 12:12; మలాకీ 3:16). పాత నిబంధన కాలంలోని విశ్వాసులు పాత నిబంధనను ఘనపరచినందున, విశ్వాసం ద్వారా కృప చేత రక్షించబడ్డారు. యేసు క్రొత్త నిబంధన ఆరంభించినప్పుడు, “మీ పేరులు పరలోకమందు వ్రాయబడియున్నవని సంతోషించుడి,” అని ఆయన తన శిష్యులతో చెప్పెను (లూకా 10:20). యేసు యొక్క ఇతర నమ్మకమైన పరిచారకులతో పాటు వారి పేరులు జీవగ్రంథములో వ్రాయబడినవని గుర్తుచేస్తూ […]

Read More