యేసు దేవుడని మనకెలా తెలుస్తుంది?

ప్రశ్న: నేను ఈ మధ్యనే డావిన్సీ కోడ్ అనే పుస్తకాన్ని చదివాను. ఇది కల్పితమని నాకు తెలుసు, కానీ ఇది నేను ఎల్లప్పుడూ యేసు గురించి విశ్వసించిన ప్రతిదాన్ని ప్రశ్నించేలా చేసింది. యేసు శరీరధారియైన దేవుడని అలాగే మంచి బోధకుడు మాత్రమే కాడని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? సమాధానం: రెండు వేల సంవత్సరాలుగా, విమర్శకులు క్రైస్తవ మతానికి మూలస్తంభమైన యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి చూసారు. డాన్ బ్రౌన్ తన కల్పిత కథనం అంతటా నొక్కిచెప్పినట్లుగా, క్రైస్తవ […]

Read More

నిజమైన అంత్యక్రీస్తు ఎవరో దయచేసి లేచి నిలబడతారా?

ప్రకటన 13 లోని మృగం గురించి వివరించడానికి ఉపయోగించిన అసాధారణ-వింతైన గుర్తులు అంత్యక్రీస్తు యొక్క భయంకరమైన స్వభావాన్ని వివరించడానికి రప్పించబడ్డ భీతిగొల్పు లక్షణాలు మాత్రమే కాదు. ఈ అంత్యకాలముల నియంత యొక్క వాస్తవికతను తెలియజేయడానికి దానియేలు గ్రంథములోని నిర్దిష్ట చిత్రాల నుండి మృగము యొక్క దర్శనము తీసుకోబడింది. దానియేలు 7 లో, దానియేలు సముద్రంలో నుండి ఒకదాని తర్వాత మరొకటి నాలుగు జీవులు పైకి రావటం చూచాడు-మొదటిది సింహమును పోలినది, రెండవది ఎలుగుబంటిని పోలినది, మూడవది నాలుగు […]

Read More

నకిలీలు

2 కొరింథీయులకు 11:13-15; ప్రకటన 17-18 నా స్నేహితుడు ఒకరోజు సాయంత్రం కుక్క ఆహారం తిన్నాడు. లేదు, అతను విద్యార్ధుల ర్యాగింగ్‌లో లేదా ప్రవాసుల పార్టీలో లేడు. . . అతను వాస్తవానికి మయామి సమీపంలోని ఒక వైద్యుని ఇంటిలో ఒక మనోహరమైన విద్యార్థి రిసెప్షన్‌లో ఉన్నాడు. కుక్కల ఆహారాన్ని సున్నితమైన చిన్న క్రాకర్‌లపై దిగుమతి చేసుకున్న జున్ను, బేకన్ చిప్స్, ఒక ఆలివ్ మరియు దానిపైన పిమెంటో ముక్కతో వడ్డించారు. అది నిజం, స్నేహితులారా అలాగే […]

Read More

ఆవిష్కరణలు

“మీరు ఏదైనా చూడగలుగుతున్నారా?” ఎలాంటి ప్రశ్న అడిగారు! అతని సహాయకుడు ఈ ప్రశ్న అడిగినప్పుడు హోవార్డ్ కార్టర్ నోరు మరియు కళ్ళు పెద్దవిగా తెరుచుకున్నాయి. అతను కాలాతీతమైన సమాధిలో తలమునకలైనాడు. బ్రిటిష్ పురావస్తు శాస్త్రవేత్త యొక్క నుదుటిపై చెమట పట్టింది. వరుసగా ఆరు సంవత్సరాలుగా, అతను తవ్వుతున్నాడు. అంతులేని కందకాలు. టన్నుల శిథిలాలు, రాళ్లు మరియు ఇసుక. పనికిరాని శిధిలాల భారీ భాగాలు. మరియు అతను ఏమీ కనుగొనలేదు! అది 1922. కొన్ని వందల సంవత్సరాల పాటు, […]

Read More

అనంతమైన దేవుని చర్మాన్ని తాకడానికి ఆహ్వానం

ప్రసవము అనేది ఏ మనిషీ పూర్తిగా అభినందించలేడు. ఆ విషయంలో నిస్సహాయులము–మనము ఒక పరిశీలకునిగా ఆశ్చర్యపోవచ్చు–కానీ ఒక మహిళ అనుభవించినట్లుగా మనము దానిని అనుభవించలేము. నా భార్య నాతో ఇలా అంటుంది, “డాక్టర్‌గారు కర్ట్‌ను పట్టుకుని, బొడ్డును కత్తిరించి, ఆపై వాణ్ణి నా పొట్టమీద పెట్టినప్పుడు నాలో వచ్చిన అనుభూతిని నేను పూర్తిగా వర్ణించలేను. వాడు పడుకున్నప్పుడు, నేను వాణ్ణి చేరుకొని తాకి చూశాను మరియు ఇలా ఆలోచించాను, ఎంత అద్భుతమైనది! ఈ చిన్ని ప్రాణం మన […]

Read More

అంతిమ యుద్ధం

రోమా 11:33-36; 2 పేతురు 3 ఇప్పటినుంచీ కొన్ని నిమిషాల పాటు, ఈ దృశ్యాన్ని ఊహించుకోండి: అయితే ప్రభువు దినము దొంగవచ్చినట్లు వచ్చును. ఆ దినమున ఆకాశములు మహాధ్వనితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మిక్కటమైన వేండ్రముతో లయమైపోవును, భూమియు దానిమీదనున్న కృత్యములును కాలిపోవును. ఇవన్నియు ఇట్లు లయమై పోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని లయమైపోవునట్టియు, పంచభూతములు మహావేండ్రముతో కరిగిపోవునట్టియు, దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెట్టుచు, దానిని ఆశతో అపేక్షించుచు, మీరు పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనతోను భక్తితోను ఎంతో జాగ్రత్తగలవారై యుండవలెను. […]

Read More

నిశ్చలమైన సంశయశీలత

తొమ్మిదేళ్ల డానీ సండే స్కూల్ నుండి అడ్డూ అదుపూ లేకుండా పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. అతను తన తల్లిని లేదా తండ్రిని గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు అతని కళ్ళు ప్రతి దిశలోనూ బాణవేగముగ కదులుచున్నవి. మొత్తానికి, త్వరగా వెదకిన తరువాత, అతను తన తండ్రి కాలును పట్టుకుని ఇలా అరిచాడు, “నాయనా, మోషే మరియు ఎర్ర సముద్రం దాటిన ప్రజలందరి కథ చాలా బాగుంది!” అతని తండ్రి క్రిందకు చూస్తూ, చిరునవ్వు చిందించి, దాని గురించి తనకు చెప్పమని తన […]

Read More

అంతయు నియంత్రణలో ఉన్నది

జీవితం యొక్క ముఖ్యమైన సంఘర్షణల నడుమ వేదాంతపరమైన అంశం ఉన్నది. దానిని ప్రశ్న రూపంలో ఉంచుదాం: “దేవుడు బాధ్యత వహిస్తున్నాడా లేదా?” పరలోకమునుండి ఏదోయొక అద్భుతమైన శక్తి ద్వారా, మన ప్రస్తుత స్థితిలో ఈ భూమిమీద నుండి పరలోకపు మహిమలోనికి వెళ్ళడానికి అనుమతి పొందగలిగితే, భయాందోళనలను తెలియజేసే ఒక్క చిన్న సాక్ష్యాన్ని కూడా మనము కనుగొనలేము. మీరు దేవుని పెదవుల నుండి “అయ్యో” అని గానీ, లేదా “అక్కడ మనం దాని గురించి ఏమి చేయబోతున్నామో నాకు […]

Read More

దేవుడు ద్వేషించునా?

ద్వేషం ఒక శక్తివంతమైన పదం. ద్వేషాన్ని మానుకోవాలని అలాగే అందరినీ మన శత్రువులను కూడా ప్రేమించాలనే క్రీస్తు ఆజ్ఞను పాటించాలని మనకు బాల్యము నుండే బోధించబడింది. అలాంటప్పుడు దేవుడు యాకోబును ప్రేమించి ఏశావును ద్వేషించాడని (మలాకీ 1:2–3), మలాకీ నుండి ఉటంకించిన పదాలను ప్రకటించిన పౌలు యొక్క మాటలు చదవడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ప్రేమగల దేవుడు ఎలా ద్వేషించగలడు? హీబ్రూ పదాలను పరిశీలించడం ద్వారా ఆరంభిద్దాం. “ద్వేషం” అని అనువదించగల రెండు పదాలను పాత నిబంధన ఉపయోగిస్తుంది: […]

Read More

జ్ఞానవంతులుగా ఉండటం

మీరు ఎలాగైనా చెప్పండి; అజ్ఞానం ఆనందించదగినది కాదు. మీకు నచ్చిన విధంగా దాన్ని అలంకరించండి; అజ్ఞానం ఆకర్షణీయమైనది కాదు. ఇది వినయానికి గుర్తు గానీ లేదా ఆధ్యాత్మికతకు మార్గం గానీ కాదు. ఇది ఖచ్చితంగా జ్ఞానానికి చెలికాడు కాదు. దీనికి పూర్తి విరుద్ధంగా, అజ్ఞానం భయాన్ని, పక్షపాతాన్ని, మరియు మూఢనమ్మకాలకు పుట్టినిల్లుగా . . . ఆలోచించని జంతువుల కొరకైన దాణా తొట్టిలాగా . . . బానిసలకు శిక్షణా స్థలములాగా ఉంటుంది. ఇది గుడ్డిది మరియు […]

Read More