అంతయు నియంత్రణలో ఉన్నది

జీవితం యొక్క ముఖ్యమైన సంఘర్షణల నడుమ వేదాంతపరమైన అంశం ఉన్నది. దానిని ప్రశ్న రూపంలో ఉంచుదాం: “దేవుడు బాధ్యత వహిస్తున్నాడా లేదా?”

పరలోకమునుండి ఏదోయొక అద్భుతమైన శక్తి ద్వారా, మన ప్రస్తుత స్థితిలో ఈ భూమిమీద నుండి పరలోకపు మహిమలోనికి వెళ్ళడానికి అనుమతి పొందగలిగితే, భయాందోళనలను తెలియజేసే ఒక్క చిన్న సాక్ష్యాన్ని కూడా మనము కనుగొనలేము. మీరు దేవుని పెదవుల నుండి “అయ్యో” అని గానీ, లేదా “అక్కడ మనం దాని గురించి ఏమి చేయబోతున్నామో నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది?” అని గానీ ఎన్నడూ వినరు. అలాగే జీవముగల దేవుని ముఖంలో మనం ఎప్పుడూ ఆందోళనను గమనించము. సంభ్రమాన్ని కలిగించే ఆయన సింహాసనం చుట్టూ పరిస్థితులు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటాయో చూసి మనము ఆశ్చర్యపోతాము.

మహిమ యొక్క ఈ వైపున అడుగునుండి జీవితం యొక్క అస్పష్టమైన విభిన్నకోణాలను చూస్తాము. ఇది పూర్తిగా చిక్కులు మరియు మెలికలు తిరిగిన దారులు మరియు అంతం ఎలా ఉంటుందో తెలియని అనిశ్చితతో అర్థం మరియు అందం లోపించి ఉంటుంది. కానీ దేవుని కోణం నుండి, జీవితమును పైనుండి చూస్తే, అంతయు నియంత్రణలో ఉన్నది.

Taken from Charles R. Swindoll, Encouragement for Life: Words of Hope and Inspiration (Nashville: J. Countryman, 2006), 60. Copyright © 2006 by Charles R. Swindoll, Inc. All rights reserved worldwide.

Posted in Encouragement & Healing-Telugu, End Times-Telugu, God-Telugu, Theology-Telugu.

Accuracy, clarity, and practicality all describe the Bible-teaching ministry of Charles R. Swindoll. Chuck is the chairman of the board at Insight for Living and the chancellor of Dallas Theological Seminary. Chuck also serves as the senior pastor of Stonebriar Community Church in Frisco, Texas, where he is able to do what he loves most—teach the Bible to willing hearts. His focus on practical Bible application has been heard on the Insight for Living radio broadcast since 1979.

ఖచ్చితత్వం, స్పష్టత మరియు ఆచరణాత్మకత అన్నీ చార్లెస్ ఆర్. స్విన్డాల్ యొక్క బైబిల్-బోధనా పరిచర్యను వివరిస్తాయి. చక్ ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ కు బోర్డు ఛైర్మన్ మరియు డల్లాస్ థియోలాజికల్ సెమినరీకి ఛాన్సలర్. చక్ టెక్సాస్‌లోని ఫ్రిస్కోలోని స్టోన్‌బ్రయర్ కమ్యూనిటీ చర్చ్ యొక్క సీనియర్ పాస్టర్‌గా కూడా పనిచేస్తున్నారు, అక్కడ ఆయన చాలా ఇష్టపడేదాన్ని చేయగలుగుతున్నాడు-ఇష్టపడే హృదయాలకు బైబిల్ నేర్పిస్తున్నారు. ఆచరణాత్మక బైబిల్ అనువర్తనంపై ఆయన దృష్టి 1979 నుండి ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ రేడియో ప్రసారంలో వినబడుచున్నది.