నిజమైన అంత్యక్రీస్తు ఎవరో దయచేసి లేచి నిలబడతారా?

ప్రకటన 13 లోని మృగం గురించి వివరించడానికి ఉపయోగించిన అసాధారణ-వింతైన గుర్తులు అంత్యక్రీస్తు యొక్క భయంకరమైన స్వభావాన్ని వివరించడానికి రప్పించబడ్డ భీతిగొల్పు లక్షణాలు మాత్రమే కాదు. ఈ అంత్యకాలముల నియంత యొక్క వాస్తవికతను తెలియజేయడానికి దానియేలు గ్రంథములోని నిర్దిష్ట చిత్రాల నుండి మృగము యొక్క దర్శనము తీసుకోబడింది. దానియేలు 7 లో, దానియేలు సముద్రంలో నుండి ఒకదాని తర్వాత మరొకటి నాలుగు జీవులు పైకి రావటం చూచాడు-మొదటిది సింహమును పోలినది, రెండవది ఎలుగుబంటిని పోలినది, మూడవది నాలుగు […]

Read More

అంతిమ యుద్ధం

రోమా 11:33-36; 2 పేతురు 3 ఇప్పటినుంచీ కొన్ని నిమిషాల పాటు, ఈ దృశ్యాన్ని ఊహించుకోండి: అయితే ప్రభువు దినము దొంగవచ్చినట్లు వచ్చును. ఆ దినమున ఆకాశములు మహాధ్వనితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మిక్కటమైన వేండ్రముతో లయమైపోవును, భూమియు దానిమీదనున్న కృత్యములును కాలిపోవును. ఇవన్నియు ఇట్లు లయమై పోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని లయమైపోవునట్టియు, పంచభూతములు మహావేండ్రముతో కరిగిపోవునట్టియు, దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెట్టుచు, దానిని ఆశతో అపేక్షించుచు, మీరు పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనతోను భక్తితోను ఎంతో జాగ్రత్తగలవారై యుండవలెను. […]

Read More

ప్రకటన పఠనం

ప్ర. నేను ప్రకటన గ్రంథాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి? ఇది నిజంగా నా జీవితానికి సంబంధించినదేనా? జ. మొదటిగా, దేవుని నిశ్చలమైన వాక్యము నమ్మదగిన పటము. ప్రకటనలో వ్రాయబడిన మనస్సును కదిలించే దర్శనములను గ్రహించడం ఎంత కష్టమైనప్పటికీ, అది దేవుని వాక్యంలో భాగమని మనం మరచిపోకూడదు. అందుకని, మనం అర్థం చేసుకున్న వాటిని చదవడం, వినడం మరియు పాటించడం ద్వారా స్వాభావికమైన ఆశీర్వాదం ఇందులో ఉంటుంది. మనము గ్రంథమును మరియు దాని సత్యాన్ని కనీసం మొత్తంగా అర్థం […]

Read More

ప్రవచనాత్మక ప్రేరణ

నేను అమెరికన్ ఫుట్‌బాల్ యొక్క లాస్ ఏంజిల్స్ రామ్స్ వారి ప్రీగేమ్ చాపెల్ సర్వీస్‌లో మాట్లాడిన సమయం నాకు గుర్తుంది, ఆ తర్వాత రాత్రి, వారు డల్లాస్ కౌబాయ్‌లను ఓడించేశారు. సూపర్ బౌల్ XIV కి ముందు సాయంత్రం, నేను పిట్స్‌బర్గ్ స్టీలర్స్‌తో మాట్లాడాను, మరుసటి రోజు వారు రామ్స్‌ను చీల్చి చెండాడారు. సిన్సినాటి రెడ్స్‌కు వ్యతిరేకంగా ఆడటానికి ముందు నేను బేస్‌బాల్ యొక్క L.A. డాడ్జర్స్‌తో మాట్లాడాను మరియు వారు చితకబాదారు! ఇప్పుడు నేను బఫెలో […]

Read More

చివరికి, దేవుడే గెలుస్తాడు . . . మరియు మనము గెలుస్తాము . . . దేవుడు గెలిచినప్పుడు!

మీరు సుఖాంతమైన కథలను ఇష్టపడేవారైతే, మీరు క్రైస్తవ్యాన్ని ఇష్టపడతారు. మన విశ్వాసం యొక్క గొప్ప ఇతివృత్తాలలో ఒకటి జయకరమైన నిరీక్షణ-అన్నీ సరిగ్గా ముగుస్తాయనే అచంచలమైన అభయము. పోరాటాలు మరియు తుఫానులు, యుద్ధాలు మరియు పరీక్షల మధ్య, మనము ప్రస్తుత క్షణానికంటే ముందు గతి మీద దృష్టి పెడతాము మరియు మనము విజయాన్ని చూస్తాము. మనము ఉపశమనాన్ని చూస్తాము, ఎందుకంటే చివరికి, దేవుడు గెలుస్తాడు! అపొస్తలుడైన పౌలు “అంత్యదినముల” జీవన పరిస్థితులను “అపాయకరమైన కాలములు” గా వర్ణించాడు, దీనిలో […]

Read More

ఆయన వచ్చుచున్నాడు…మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా?

యెరూషలేములోని రెండవ అంతస్థు మేడగదిలో ఒక చీకటి రాత్రి, యేసు తన శిష్యులతో కలిసి తన “చివరి విందు” భుజించారు. అక్కడ, ఆయన తన మరణం కొన్ని గంటల దూరంలోనే ఉన్నదనే భయపెట్టే సత్యాన్ని వెల్లడించాడు. “నేను మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళబోవుచున్నాను. నేను నా తండ్రి యొద్దకు తిరిగి వెళ్ళుచున్నాను,” అని ఆయన చెప్పే మాటలు తమ చెవులు వినకూడదని పదకొండుమంది కోరుకున్నారు. పరలోకము, మన శాశ్వతమైన భవితవ్యం, వాస్తవమైనది. ఇది మన ఊహ లేదా మానసిక […]

Read More

అంతయు నియంత్రణలో ఉన్నది

జీవితం యొక్క ముఖ్యమైన సంఘర్షణల నడుమ వేదాంతపరమైన అంశం ఉన్నది. దానిని ప్రశ్న రూపంలో ఉంచుదాం: “దేవుడు బాధ్యత వహిస్తున్నాడా లేదా?” పరలోకమునుండి ఏదోయొక అద్భుతమైన శక్తి ద్వారా, మన ప్రస్తుత స్థితిలో ఈ భూమిమీద నుండి పరలోకపు మహిమలోనికి వెళ్ళడానికి అనుమతి పొందగలిగితే, భయాందోళనలను తెలియజేసే ఒక్క చిన్న సాక్ష్యాన్ని కూడా మనము కనుగొనలేము. మీరు దేవుని పెదవుల నుండి “అయ్యో” అని గానీ, లేదా “అక్కడ మనం దాని గురించి ఏమి చేయబోతున్నామో నాకు […]

Read More

తీర్పు దినము

“జీవగ్రంథము” అనేది పాత నిబంధనలో లోతైన మూలాలు కలిగిన క్రొత్త నిబంధన భావన (నిర్గమకాండము 32:32-33; దానియేలు 12:12; మలాకీ 3:16). పాత నిబంధన కాలంలోని విశ్వాసులు పాత నిబంధనను ఘనపరచినందున, విశ్వాసం ద్వారా కృప చేత రక్షించబడ్డారు. యేసు క్రొత్త నిబంధన ఆరంభించినప్పుడు, “మీ పేరులు పరలోకమందు వ్రాయబడియున్నవని సంతోషించుడి,” అని ఆయన తన శిష్యులతో చెప్పెను (లూకా 10:20). యేసు యొక్క ఇతర నమ్మకమైన పరిచారకులతో పాటు వారి పేరులు జీవగ్రంథములో వ్రాయబడినవని గుర్తుచేస్తూ […]

Read More

భయపడవద్దు . . . ఇది కేవలం మీ భవిష్యత్తు మాత్రమే

ప్రతి రాత్రి 1:00 a.m. గంట వస్తుంది, కాని నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని ఒక 1:00 a.m. ఉంది. మీరు బాగా నిద్రపోతున్నప్పుడు, నేను గుడ్లు మిటకరిస్తూ మరీ మేల్కొని ఉన్నాను. . . పిచ్చివానిలా దేవునితో మాట్లాడుచున్నాను! నేను ఒక చిన్న జంట-ఇంజిన్ విమానంలో అనుభవజ్ఞుడైన పైలట్‌తో ఉన్నాను, గంటకు 200 మైళ్ల వేగంతో పొగమంచు, దట్టమైన మేఘావృతం ద్వారా వేగంగా ఆ విమానం దిగుతున్నది. పైలట్ ఎంతో ఆనందముతో ఆస్వాదిస్తున్నాడు . . . […]

Read More

క్రీస్తు రాకడ

ఒక సాయంత్రం నేను నా భార్య కలిసి ప్రశాంతమైన సంభాషణను ఆస్వాదిస్తున్నాము. మేము తాజాగా ఉత్తేజాన్నిచ్చే కాఫీని త్రాగుచున్నాము, ఇల్లు అసాధారణంగా నిశ్చలముగా ఉంది, మరియు ఆ సాయంత్రం ఎక్కడికీ వెళ్ళే ప్రణాళికలు లేవు. ఇది నిజంగా మళ్ళీ అవసరమైనప్పుడు మీరు మూటగట్టుకుని, తరువాత ఉపయోగం కోసం రిజర్వు చేసుకోవాలని మీరు కోరుకునే ఆ ప్రతిష్టాత్మకమైన సందర్భాలలో ఇది ఒకటి. అనుకోకుండా, మా చర్చ క్రీస్తు రెండవ రాకడ యొక్క అంశము వైపు తిరిగింది. కొన్ని నెలల్లో […]

Read More