స్వేచ్ఛను నిర్వచించడం

అనవసరంగా విద్యావిషయకంగా మారకుండా, నేను తర్కించుచున్న పదాన్ని నిర్వచించాలనుకుంటున్నాను. క్రైస్తవునికి స్వేచ్ఛ ఉందని నేను ప్రకటించడంలో నా ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? ముఖ్యంగా, స్వేచ్ఛ అంటే స్వాతంత్ర్యము . . . ఏదోయొకదాని నుండి స్వాతంత్ర్యము మరియు ఏదైనా చేయడానికి స్వాతంత్ర్యము. స్వేచ్ఛ అంటే బానిసత్వం లేదా దాసత్వం నుండి విముక్తి. ఇది ప్రధమంగా పాపం యొక్క శక్తి మరియు అపరాధం నుండి విమోచనము. దేవుని ఉగ్రత నుండి విముక్తి. సాతాను మరియు దయ్యముల సంబంధమైన అధికారం నుండి […]

Read More

కృప వలన కలిగే ప్రమాదం

అన్నిటియందు నాకు స్వాతంత్ర్యము కలదుగాని అన్నియు చేయదగినవి కావు. అన్నిటియందు నాకు స్వాతంత్ర్యము కలదుగాని నేను దేనిచేతను లోపరచు కొనబడనొల్లను. (1 కొరింథీయులకు 6:12) కృప ప్రమాదకరమైనదా? ముమ్మాటికి ఇది మీ జీవితమండీ. కృపను గూర్చిన ఈ అంశం నిజంగా వివాదాస్పదమైనదని నాకు బాగా తెలుసు; ప్రత్యేకించి క్రీస్తులో క్రైస్తవులకు ఉన్న స్వాతంత్ర్యానికి నేను క్రొత్త మేల్కొలుపు కోసం పిలుపునిచ్చినప్పుడు. కొందరు నేను కృప గురించి వ్రాసినదాన్ని తీసుకొని దానితో పిచ్చివారుగా ప్రవర్తిస్తారు. ఇతరులు నేను వ్రాసిన […]

Read More

పరిపూర్ణతను ఆశించడం ఎలా చాలించాలి

బంపర్-స్టిక్కర్ అంటే పెద్దగా ఇష్టం లేనందున, కారు వెనుక అద్దంపై మరియు వెనుక బంపర్‌లపై ప్రజలు ప్రకటించే చాలా అంశాలు నన్ను నిలిపివేసాయి. కానీ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నేను మర్చిపోలేనిదాన్ని గమనించాను. కొన్ని కారణాల వల్ల, ఇది లోహముపై ఉండే రంగు అంత గట్టిగా నా కపాలంలో అతుక్కుంది. మీరు దీనిని కొన్ని డజన్ల సార్లు చూసుంటారు: క్రైస్తవులు పరిపూర్ణులు కారు, కేవలం క్షమించబడ్డారు. నేను 70 mph తో వెళుతున్నప్పుడు చివరిసారిగా నేను దీనిని […]

Read More

వైవాహిక జీవితంలో కృప

మెట్టుకు మీలో ప్రతి పురుషుడును తననువలె తన భార్యను ప్రేమింపవలెను, భార్యయైతే తన భర్తయందు భయము కలిగి యుండునట్లు చూచుకొనవలెను. -ఎఫెసీయులకు 5:33 వివాహ బంధంలో దేవుని కృప ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, భర్తలు అంత తక్కువగా నియంత్రించడానికి మరియు పరిమితం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు, అలాగే భార్యలు “ఎలాగైనా సరే సంతోషపెట్టాలి” అనే భావన తక్కువగా కలిగి ఉంటారు. ఇటువంటి దృక్పథం వివాహ బంధాన్ని సాఫీగా కొనసాగింపజేస్తుంది. కృప స్వేచ్ఛనిస్తుంది మరియు దృఢపరుస్తుంది. ఇది అణచివేయదు. కృప […]

Read More

ప్రేమలేనివారిని హత్తుకోవడం ద్వారా కృపను హత్తుకొనే సమయం వచ్చింది

మీ జీవితంలో మనిషికి మనిషికి మధ్య ఉండవలసిన కృప లేదా? మీరు దేవుడు చూపించు కృపను కౌగిలించుకొని ఉండవచ్చు, కానీ మీ బాంధవ్యాలలో దాని యొక్క ప్రాముఖ్యమైన సంబంధాన్ని పోగొట్టుకొన్నారు. కొన్ని చొచ్చుకుపోయే ప్రశ్నలతో మిమ్మల్ని ఉద్రేకపరచడానికి నన్ను అనుమతించండి. మీరు ప్రజలను స్వేచ్ఛగా ఉండనిస్తారా, లేదా మీరు వారిని బందీగా ఉంచుతున్నారా? వారి యొక్క అపరాధభావం మరియు సిగ్గు నుండి మీరు వారికి ఉపశమనం ఇస్తున్నారా, లేదా మీరు వారి భారాన్ని మరింత పెంచుతున్నారా? మీరు […]

Read More

కృప: మీ కొరకు దేవుని బృహత్తర ప్రణాళిక . . . అందరి కొరకు దేవుని బృహత్తర ప్రణాళిక

1970 ల్లోని ఒక ఆదివారాన్ని నేను మరచిపోలేను. నా స్నేహితుడు మరియు రేడియో నిపుణుడు అల్ సాండర్స్ నా వద్దకు వచ్చి, “చక్, ఇది రేడియోలో రావాలి” అని చెప్పినప్పుడు, కాలిఫోర్నియాలోని ఫుల్లెర్టన్‌లో అప్పుడే నేను బోధించటం పూర్తి చేశాను. “రేడియోలో ఏది రావాలి?” అని నేను స్పందించాను. పుల్పిట్ మీదనుండి తప్ప మరెక్కడనూ వినిపించబడటం నా మనసులో ఎన్నడునూ ప్రవేశించలేదు! అల్ నా వైపు చూస్తూ, “నువ్వు ఏదైతే బోధిస్తున్నావో, అది శబ్దతరంగాల్లో రావాలి” అని […]

Read More

ఏది సరియైనదో అది చేయండి

మనం జీవించే ప్రతిరోజూ, సరియైనది చేయటానికి లేదా తప్పు చేయటానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది. మనము మన చిన్న పిల్లలను పాఠశాలకు పంపేటప్పుడు, మనము వారితో ఇలా చెబుతాము, “చూడమ్మ, నా బంగారుతల్లి, మీ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అమ్మ మరియు నాన్న అక్కడ మీదగ్గర ఉండరని మీరు తెలుసుకోవాలి. సరైన పనిని చేయుమని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించే కొంతమంది పిల్లలను మీరు పాఠశాలలో కనుగొంటారు, అలాగే అవిధేయులుగా ఉండటానికి మరియు తప్పు చేయటానికి మిమ్మల్ని నడిపించేవారిని కూడా మీరు […]

Read More

కృప మనల్ని మనం అంగీకరించడానికి అనుమతిస్తుంది – లోపములను కూడా

చక్ స్విన్‌డోల్ ఇటీవల అమెరికాలోని టేనస్సీలోని బ్రెంట్‌వుడ్‌లోని ఫెలోషిప్ బైబిల్ చర్చి పాస్టర్ మైఖేల్ ఈస్లీతో కలిసి ప్రభువు పట్ల, దేవుని వాక్యము పట్ల, మరియు దేవుని అద్భుతమైన కృప పట్ల వారికున్న పరస్పర ప్రేమను గురించి చర్చించడానికి కూర్చున్నారు. ఇక్కడ, చక్ తన వ్యక్తిగత “కృప యొక్క మేల్కొలుపు” గురించి, అలాగే దేవుని యొక్క సర్వసమృద్ధిగల కృప అతన్ని ఎలా తనను తానుగా ఉండటానికి అనుమతిస్తుందని పంచుకున్నాడు. మైఖేల్: కాబట్టి చక్ స్విన్డాల్ యొక్క లోతుల […]

Read More

అద్భుతమైన కృప అగుపరచబడింది

కృప అంటే చాలామంది చాలా రకాలుగా అర్థం చేసుకుంటారు. బ్యాలే నర్తకికి హొయలున్నట్లు (కృప) మనం పరిగణిస్తాము. భోజనానికి ముందు మనం ప్రార్థన (కృప) చేస్తాము. ఆమె హాజరయ్యే కార్యక్రమాలకు ఇంగ్లాండ్ రాణి అందం (కృప) తీసుకురావటాన్ని గురించి మనం మాట్లాడతాము. కృప అంటే కదలికల యొక్క సమన్వయం కావచ్చు, ఇది ప్రార్థన అని అర్థమిస్తుంది, ఇది గౌరవం మరియు చక్కదనాన్ని సూచిస్తుంది. చాలా ముఖ్యమైనదేమంటే, కృప అంటే అర్హతలేని కరుణను పొందుకోవటం. ఎవరైతే అనర్హులో, ఎవరైతే […]

Read More

దేవునితో సంబంధాన్ని ఎలా ప్రారంభించాలి

దేవుడు, మతం మరియు రక్షణ గురించి పోటీ సిద్ధాంతాలతో ప్రపంచం నిండి ఉంది. యేసును గూర్చిన భిన్నాభిప్రాయములు ప్రతి మలుపులో మన దృష్టికి అడ్డుపడతాయి. ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న ఆలోచనల ఎడారిలో వేర్వేరు దేవతలకు వేర్వేరు మార్గాలు వాటంతటవే వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాయి. అయినప్పటికీ, ఈ విరుద్ధమైన వాదనల మధ్యలో, యేసుక్రీస్తు ధైర్యంగా ఇలా చెప్పాడు: “నేనే మార్గమును, సత్యమును, జీవమును; నా ద్వారానే తప్ప యెవడును తండ్రియొద్దకు రాడు”(యోహాను 14: 6). విభిన్న తత్వాలు మరియు మతాల మార్గాలను […]

Read More