కృపకు ప్రత్యామ్నాయాలు

యెషయా 44:22

నేను రిస్క్ చేయకూడదని అనుకుంటే, నేను “సురక్షితమైన” మార్గంలో వెళ్లి, కృప ద్వారా రక్షణను లేదా కృప యొక్క జీవనశైలిని ప్రోత్సహించకూడదని నిర్ణయించుకుంటే, ప్రత్యామ్నాయాలు ఏమున్నాయి? నాలుగు నాకు గుర్తుకు వస్తున్నాయి, ఇవన్నీ ఈ రోజుల్లో ప్రాచుర్యం పొందినవే.

1. కృప కంటే క్రియలకే నేను ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వవచ్చు. మీరు నిజంగా విశ్వసించుచున్నారని మీరు చెప్పే ముందు, ఒక పాపిగా మీరు క్రీస్తు పట్ల బలమైన నిబద్ధత కలిగి ఉండాలని, మీరు ఆయన తరపున చేసే క్రియ ద్వారా దానిని నిరూపించాలని నేను మీకు చెప్పగలను. అలా చేయడానికి నాకున్న సమస్య ఏమిటంటే: ఒక పాపి దేనికీ సమర్పించుకోలేడు. అతను లేదా ఆమె ఆత్మీయంగా చనిపోయారు, గుర్తుందా? మారుమనస్సు పొందని హృదయంలో సమర్పణకు సామర్థ్యం లేదు. విధేయులైన, సమర్పణ కలిగిన క్రీస్తు యొక్క శిష్యులుగా తయారవ్వాలంటే ముందు క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచాలి. విశ్వాసము వెంబడి క్రియలు వస్తాయి. నమ్మకం వెంబడి ప్రవర్తన వస్తుంది. వృక్షము బాగా పాతుకుపోయిన తరువాత ఫలము వస్తుంది. మార్టిన్ లూథర్ మాటలు గుర్తుకు వస్తున్నాయి:

దేవుని కృప ముందు ఒక వ్యక్తిని మంచివానిగా తీర్చిదిద్దకుండా ఎవరూ మంచిగా ఉండలేరు మరియు మంచి చేయలేరు; అలాగే క్రియల ద్వారా ఎవ్వరూ మంచివారు కాలేరు, కానీ మంచి పనులను మంచివాడు మాత్రమే చేస్తాడు. పండ్లు చెట్టును తయారు చేయవు, కానీ చెట్టు పండును కాయును . . . . అందువల్ల అన్ని క్రియలు, అవి ఎంత మంచివైనా అలాగే ఎంత అందంగా కనిపించినా, అవి కృపలో నుండి ప్రవహించకపోతే వ్యర్థమే.

2. నేను మీరు చేయవలసినవి మరియు చేయకూడని వాటి జాబితాను ఇవ్వవచ్చు. ఈ జాబితా నా వ్యక్తిగత మరియు/లేదా సాంప్రదాయ ప్రాధాన్యతల నుండి వస్తుంది. మీరు ఏమి చేయాలో లేదా ఏమి చేయకూడదో మరియు ఎందుకు చేయాలో మీకు చెప్పడం నా బాధ్యత అవుతుంది. మీరు నా ద్వారా దేవుని ఆమోదాన్ని పొందడం ప్రారంభించే పరిస్థితులను నేను ఏర్పాటు చేస్తాను. నేను మీకు చెప్పనదే మీరు చేస్తారు . . . నేను చేయవద్దని చెప్పినది మీరు చేయరు, అప్పుడు మీరు “ఆహ్వానించబడతారు.” మీరు జాబితాను పాటించడంలో విఫలమైతే, మీరు బయటకు “త్రోసివేయబడతారు.” క్రియల ద్వారా దేవుని మెప్పును పొందుకోవచ్చనే బలవంతపు బోధన శైలి అనేది సౌవార్తిక సమూహములో ఉపయోగించే అత్యంత ప్రబలమైన పద్ధతుల్లో ఒకటి. అటువంటి సందర్భంలో కృప అణచివేయబడుతుంది. ఇంకా ఘోరమైన విషయమేమంటే, అధికారంలో ఉన్నవారు ఎంతలా భయపెడతారంటే, వారి అధికారం ప్రశ్నించబడదు. ఇలా అది చేయాలి ఇది చేయాలి అని చెప్పేవారిని ఎదుర్కొనేందుకు తగిన బలం ఉన్నవారు చాలా అరుదుగా ఉంటారు.

3. నేను నియమాలు స్పష్టంగా లేని ఎటువంటి పరిస్థితికి తావివ్వను. అంతా తేటగా ఉంటుంది, అయితే తప్పు లేదా ఒప్పు అనిశ్చితికి చోటు లేదు. ఫలితంగా, నాయకుడు అనుచరులపై కఠినమైన నియంత్రణను నిర్వహిస్తాడు. వారు నియమించిన నియమాలకు పూర్తిగా ఒప్పుకునే దానిపైనే సహవాసము ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక్కడే విషాదం దాగి ఉంది. ఈ స్వనీతి, దృఢమైన ప్రామాణికం వ్యక్తులతో సంబంధాల కంటే చాలా ముఖ్యమైనదిగా అయిపోతుంది. అంశాలపై ప్రజల అభిప్రాయమేమిటో మనము మొదట విచారిస్తాము, ఆపై మనము వారితో ఎక్కువ సమయం గడుపవచ్చో లేదో నిర్ణయిస్తాము. ప్రధాన విషయం ఏమిటంటే: మనవలె మన పొరుగువారిని ప్రేమించడం కంటే మనం నిక్కచ్చిగా ఉండాలని (అంటే, నా దృష్టిలో) కోరుకుంటాము. ఆ సమయంలో మన వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలు ప్రేమకు సంబంధించిన ఎటువంటి నమూనానైనా సరే మరుగుపరుస్తాయి. కృప ఉన్న చోట, నియమాలు స్పష్టంగా లేని వివిధ పరిస్థితులు ఉండాలని నేను దృఢముగా నమ్ముచున్నాను.

4. నా ప్రణాళికతో ఏకీభవించని లేదా సహకరించని వారి పట్ల నేను తీర్పు వైఖరిని అలవరచుకోగలను. తీర్పుతీర్చే వైఖరి విషయంలో కృపాహంతకులు పేరుపొందినవారు. బహుశా ఇది నేటి సౌవార్తిక సమూహాల్లో క్రీస్తునుపోలి లేని ఏకైక లక్షణం కావచ్చు.

ఒక్కసారి కాలాన్ని వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. క్రియలకు మాత్రమే ప్రాధాన్యతనిచ్చే నేర్పరులైన పరిసయ్యుల యెదుట యేసు నిలబడ్డాడు. ఆయనయందు విశ్వాసముంచిన అనేకులు ఆయన మాట వినుచున్నారు. ఆయన తన సందేశాన్ని గుంపుకు అందించుచున్నాడు; అది నిరీక్షణ, క్షమాపణ, స్వాతంత్ర్యమును గూర్చిన సందేశం.

ఆయన యీ సంగతులు మాటలాడుచుండగా అనేకు లాయనయందు విశ్వాసముంచిరి. కాబట్టి యేసు, తనను నమ్మిన యూదులతో–మీరు నా వాక్యమందు నిలిచినవారైతే నిజముగా నాకు శిష్యులై యుండి సత్యమును గ్రహించెదరు; అప్పుడు సత్యము మిమ్మును స్వతంత్రులనుగా చేయును (యోహాను 8:30-32).

విడుదలనిచ్చే శక్తి కలిగిన సత్యమును గూర్చి ఆయన మాట్లాడాడు. అధికారిక కృపాహంతకులు ఆయన సందేశాన్ని తిరస్కరించినప్పటికీ, అది వారిని విడుదల చేయగలదని ఆయన వారికి హామీ ఇచ్చాడు. కృపను స్వీకరించే వారందరూ “నిజంగా స్వతంత్రులు” అవుతారు.

దేని నుండి స్వాతంత్ర్యం? తననుండి తనకే స్వాతంత్ర్యం. అపరాధం మరియు అవమానం నుండి స్వాతంత్ర్యం. నేను పాపానికి బానిసగా ఉన్నప్పుడు నేను ఆపలేకపోయిన హేయమైన ప్రేరణల నుండి విముక్తి. ఇతరుల అభిప్రాయాలు, అంచనాలు, డిమాండ్ల యొక్క నిరంకుశత్వము నుండి విముక్తి. మరియు దేనికి ఈ విముక్తి? విధేయులై ఉండటానికి విముక్తి. ప్రేమించడానికి విముక్తి. నన్నునేను అలాగే ఇతరులను క్షమించడానికి స్వేచ్ఛ. నాకంటే భిన్నముగా ఉన్నప్పటికీ-వారు ఏమైయున్నారో అలా ఉండటానికి ఇతరులను అనుమతించే స్వేచ్ఛ. మానవ ప్రయాస యొక్క పరిమితులను మించి జీవించడానికి స్వేచ్ఛ. క్రీస్తును సేవించడానికి మరియు మహిమపరచడానికి స్వేచ్ఛ. అనిశ్చితమైన మాటల్లో కాక, తన సత్యము ప్రతి అనవసరమైన పరిమితి నుండి వారిని విముక్తి చేయగలదని యేసుక్రీస్తు తనవారికి హామీ ఇచ్చాడు: “కుమారుడు మిమ్మును స్వతంత్రులనుగా చేసినయెడల మీరు నిజముగా స్వతంత్రులైయుందురు” (యోహాను 8:36). నాకు అది నచ్చింది. అవకాశాలు అపరిమితంగా ఉంటాయి.

Adapted by permission. The Grace Awakening Devotional, Charles R. Swindoll, © 2003, Thomas Nelson, Inc., Nashville, Tennessee. All rights reserved. Copying or using this material without written permission from the publisher is strictly prohibited and in direct violation of copyright law.

Posted in Failure-Telugu, Grace-Telugu.

Accuracy, clarity, and practicality all describe the Bible-teaching ministry of Charles R. Swindoll. Chuck is the chairman of the board at Insight for Living and the chancellor of Dallas Theological Seminary. Chuck also serves as the senior pastor of Stonebriar Community Church in Frisco, Texas, where he is able to do what he loves most—teach the Bible to willing hearts. His focus on practical Bible application has been heard on the Insight for Living radio broadcast since 1979.

ఖచ్చితత్వం, స్పష్టత మరియు ఆచరణాత్మకత అన్నీ చార్లెస్ ఆర్. స్విన్డాల్ యొక్క బైబిల్-బోధనా పరిచర్యను వివరిస్తాయి. చక్ ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ కు బోర్డు ఛైర్మన్ మరియు డల్లాస్ థియోలాజికల్ సెమినరీకి ఛాన్సలర్. చక్ టెక్సాస్‌లోని ఫ్రిస్కోలోని స్టోన్‌బ్రయర్ కమ్యూనిటీ చర్చ్ యొక్క సీనియర్ పాస్టర్‌గా కూడా పనిచేస్తున్నారు, అక్కడ ఆయన చాలా ఇష్టపడేదాన్ని చేయగలుగుతున్నాడు-ఇష్టపడే హృదయాలకు బైబిల్ నేర్పిస్తున్నారు. ఆచరణాత్మక బైబిల్ అనువర్తనంపై ఆయన దృష్టి 1979 నుండి ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ రేడియో ప్రసారంలో వినబడుచున్నది.