పునరుత్థానం మనకు ఏమి ఇస్తుంది

నేను హ్యూస్టన్‌లో పెరుగుతున్నప్పుడు, మా కుటుంబం శ్రీమతి రాబర్ట్స్ అనే విధవరాలి యింటికి ఎదురుగా వీధి ఆవల నివసించాము. ఆమె భర్త ఇటీవల ఆకస్మిక గుండెపోటుతో మరణించారు. ఒంటరితనముతో, భయముతో, భవిష్యత్తు ఏమిటో తెలియని స్థితిలో ఉన్నది. ఆమె దుఃఖానికి హద్దులు లేవు. అంత్యక్రియలు జరిగిన తరువాతి వారాల్లో, శ్రీమతి రాబర్ట్స్ తన భర్త సమాధిని సందర్శించడానికి ప్రతిరోజూ ఇంటి నుండి బయలుదేరడం మా తల్లి గమనించారు. ప్రతి రోజు ఆమె ఏకాంతమైన ఇంటినుండి స్మశానవాటికకు వెళుతున్నప్పుడు, […]

Read More

చింతించకండి…ఆయన లేచాడు!

యేసు సిలువ వేయబడిన రోజున, ఒక చెడ్డ అంధకారము సూర్యుడిని మాయంచేసి, చెడు దుప్పటి కింద యెరూషలేమును ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసింది. అంధకారము, సాతాను మరియు మరణం దేవుని కుమారుడిని ఒక్కసారిగా ఓడించాయని శారీరక కళ్ళతో చూసేవారికి ఎవరికైనా అనిపిస్తుంది. నేను బాధపడే ప్రతి ఆందోళనకు దాదాపు మూలంగా ఈ మూడూ ఉన్నాయని నేను మీతో ఏకీభవిస్తాను. నేను మరణం గురించి, ముఖ్యంగా, నేను ప్రేమించే వ్యక్తుల మరణం గురించి ఆందోళన చెందుతున్నాను. నేను యథాతథమైన మరియు ఉపమానవిశిష్టమైన […]

Read More

వైఫల్యానికి మించి నిరీక్షణ

అరుదుగా దేవుని వీరులలో ఒకరు వైఫల్యాలు లేని జీవితాన్ని గడిపినట్లు లేఖనాల్లో కనిపిస్తారు. ఉదాహరణకు పేతురు‌ను తీసుకోండి. మీరు పేరు చదివిన వెంటనే, అతని కథ మీకు గుర్తుకు వస్తుంది. క్రీస్తుతో ఆశీర్వాదకరమైన సహవాసం గడిపిన రోజుల నుండి ప్రభువును తిరస్కరించినప్పుడు కలిగిన విధేయత యొక్క గుండె కోత వరకు కూడా జీవితం యొక్క ఒడిదుడుకులను పేతురు ఎదుర్కొన్నాడు. ఒక్కసారి కాదు. రెండుసార్లు కాదు. మూడు సార్లు. అతను తన వైఫల్యాన్ని గ్రహించిన తర్వాత, “అతను వెలుపలికిపోయి […]

Read More

యేసు మరణం నన్ను ఎలా రక్షిస్తుంది?

ప్రశ్న: నా పాపాల కోసం యేసు చనిపోయాడని నాకు చెప్పబడింది. సరిగ్గా దాని అర్థం ఏమిటి? యేసు మరణం నేను పరలోకానికి చేరుకోవడానికి ఎలా సహాయపడుతుంది? క్రీస్తు మరణం నన్ను దేని నుండి రక్షిస్తుంది? సమాధానం: యేసు యొక్క మరణమును అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక విధానమేమిటంటే, మన పాపములకు మనం విచారణలో ఉన్న న్యాయస్థాన దృశ్యాన్ని అలాగే న్యాయాధిపతియైన దేవుణ్ణి ఊహించుకోండి. దేవునికి వ్యతిరేకంగా మన పాపాలు మరణకరమైన నేరాలు. దేవుడే మన న్యాయాధిపతి, మరియు ధర్మశాస్త్రం […]

Read More

మంచి మానవుడు లేదా దైవ-మానవుడు? యేసు దైవత్వమును గూర్చిన విషయము

“నేను ఎవడనని జనులు చెప్పుచున్నారు?” (మార్కు 8:27) యేసు ఈ ప్రశ్నను రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం అడిగాడు, ఇంకా సమాధానాలు వస్తూనే ఉన్నాయి: కరుణను బోధించిన రబ్బీ, వేలాది మంది హృదయాలను తాకిన తెలివైన నాయకుడు, అమరవీరుడిగా మరణించి తప్పుగా అర్ధం చేసుకోబడ్డ ఆవిష్కర్త. ఆయన శత్రువులైతే ఆయనను ఒక దెయ్యమని, చనిపోయే అర్హత కలిగిన ఆందోళనకారుడని అన్నారు. ఆయన అనుచరులైతే ఆయనను మెస్సీయ అని, ఆరాధనకు యోగ్యుడైన దేవుని కుమారుడని అన్నారు. ఏ అభిప్రాయం […]

Read More