వినయపూర్వకమైన కృతజ్ఞత చెల్లించుటకు ఒక ప్రత్యేకమైన కాలము

అది వచ్చేసింది! కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా వస్తున్న క్రిస్టమస్‌ సమయం మరోసారి మన గడపలోకి ప్రవేశించనుంది. అరవకుండా ఉంటే మంచిది, మూతి ముడుచుకోకుండా ఉంటే మంచిది, ఎందుకంటే షాపింగ్ ఆవరణ ఇప్పుడు మరియు డిసెంబర్ 25 మధ్య అనేక వేలసార్లు “జింగిల్ బెల్స్” పాట మోగిస్తానే ఉంటారు. మీరు జాగ్రత్తగా లేకపోతే, క్రిస్మస్ విందులో కడుపు నింపుకోవడానికి నాల్గవసారి సహాయం చేసి మీ కడుపును హింసించినట్లు ఈ జనాల రద్దీ మరియు వ్యాపార సంస్థలు మిమ్మల్ని హింసిస్తాయి. […]

Read More

ముఖ్యాంశమును చూస్తూ . . . నిరీక్షణను పొందుకొనుట

యేసు పుట్టుక గురించి మీకు ఏమైనా కొంచెం తెలిస్తే, దాన్ని మరచిపోయి మొదటి నుండి ప్రారంభించడం మీకు మంచిది. క్రిస్మస్ కథ శతాబ్దాలుగా చాలా శుభ్రపరచబడింది మరియు శృంగారభరితం చేయబడింది. హాలీవుడ్ కూడా విసుగు పుట్టించే విధంగా చూపించిందే చూపించి-యేసు రాకను చుట్టుముట్టిన ధైర్యముతో కూడిన కరుణారసమును బంధించడంలో ఎప్పుడూ విఫలమవుతూనే ఉంది. నిజం చెప్పాలంటే, కొన్ని సంఘాలు కూడా ఏటా మన రక్షకుడి పుట్టుకను ఆదర్శవంతంగా మార్చేసాయి. అయితే అది ఏదైనా కావచ్చు గాని ఆదర్శవంతం […]

Read More

చెప్ప శక్యము కాని వరము

చాలా కాలం క్రితం జంతువులు నిద్రిస్తున్న నిశ్శబ్దమైన, మురికి ప్రదేశంలో, మరియ తన మొదటి బిడ్డ యొక్క మృదువైన, మానవ చర్మాన్ని స్పృశిస్తూ జన్మనిచ్చింది. ఈ మానవత్వపు దృశ్యమును దగ్గరగా పరిశీలించుటకు మనలను అది తగిన విధముగా కట్టిపడేస్తుంది. ఇటువంటి ఆదరించని లోకములోనికి దేవుని కుమారుడు నిశ్శబ్దంగా రావడం గురించి యోసేపు యొక్క గందరగోళంతో, మరియ యొక్క ఆశ్చర్యంతో, మరియు గొర్రెల కాపరుల యొక్క ఆశ్చర్యంతో మనం తాదాత్మ్యం చెందగలము. ఆ ఆలోచనలన్నీ ఆలోచించటానికి అద్భుతమైనవే. కానీ […]

Read More

అన్నీ ఉన్న వ్యక్తికి బహుమానం

సంపదను అధికంగా ప్రేమించటం ప్రబలంగా ఉన్న ఈ చిన్న సమాజంలో, ప్రత్యేక సందర్భాలలో మన స్నేహితులకు మరియు ప్రియమైన వారికి ఎలాంటి బహుమతులు కొనాలో తెలియని స్థితిలో ఉంటాము. కొంతమంది వ్యక్తులకు (ముఖ్యంగా “అన్నీ ఉన్నవారు”), ప్రామాణిక బహుమతి సరిపోదు. షాపింగ్ మాల్‌లో ఏదీ మనకు నచ్చదు. నా దగ్గర ఓ సలహా ఉంది. ఇది ఖరీదైనదిగానో లేదా చాలా నూతనమైనదిగానో అనిపించకపోవచ్చు, కాని నన్ను నమ్మండి, ఇది ప్రతిసారీ పనిచేస్తుంది. ఇది గొప్ప విలువను కలిగివున్న […]

Read More