దుర్భరమైన నిజం: మీ భర్త యొక్క ఇంటర్నెట్ సెక్స్ అలవాట్ల వలన మీరు భావోద్వేగ ప్రభావంతో వ్యవహరించడం

మీ ముద్దైన కలల రాకుమారుణ్ణి పెండ్లాడి సంతోషంగా జీవిస్తూ, మీరు మీ స్వంత అద్భుత కథను జీవించాలని కోరుకున్నారు. చర్చి ఘంటల శబ్దముతో మరియు శృంగార ప్రేమ పాటలతో నిండిన అందమైన కథ ఇది. అప్పుడే మీరు మీ భర్త అశ్లీల చిత్రముల సమస్యను కనుగొన్నారు. అంతే, మీ కలలు బద్దలైపోయాయి. మీ యువరాజు దుష్ట మంత్రగత్తెతో ప్రేమలో పడ్డాడని మరియు అతనితో కలిసి జీవించడానికి ఆమెను కోటలోకి తీసుకువచ్చాడని కనుగొన్నట్లుగా ఉంది! ఇది మీ కథలా […]

Read More

నన్ను బాధపెట్టిన వ్యక్తి పట్ల నేను ఎలా స్పందించాలి?

ప్రశ్న: నా స్నేహితురాలని నేను పిలిచే వ్యక్తి నా గురించి గుసగుసలాడింది. ఆమె చేష్టల వలన నేను చాలా బాధపడ్డాను. నేను ఆమెను నమ్మి ఒక విషయం చెప్పాను, కాని ఆమె ఆ విషయాన్ని నా మిగిలిన స్నేహితులకు చెప్పేసింది. నేను సంఘములో నా ముఖాన్ని కూడా చూపించలేను. నేను ఆమె పట్ల చాలా కోపంగా ఉన్నాను. నేను ఇక ఆమెతో మాట్లాడటంలేదు, అయితే అది తప్పని నాకు తెలుసు. నా బాధ మరియు కోపాన్ని నేను […]

Read More

శిల్పిని సంప్రదిద్దాం

వివాహం కొరకు దేవుని ప్రణాళిక అనేది ఇప్పటివరకు రూపొందించిన అత్యంత అందమైన నమూనా చిత్రాల్లో ఒకటి. లోకంలో ఎటువంటి పాపం లేకముందే ఏర్పరచబడిన వివాహం, సంబంధాల విషయమై దేవుని పరిపూర్ణ రూపకల్పనను వివరిస్తుంది. వివాహం అని పిలువబడే ఈ అద్భుతమైన ఏర్పాటులో జీవించడానికి మూడు మార్గాల కోసం శిల్పిని సంప్రదించుదాం. సామెతలు 24: 3-4 ను మూల వాక్యముగా మనం ఉపయోగిస్తాము: జ్ఞానమువలన ఇల్లు కట్టబడును వివేచనవలన అది స్థిరపరచబడును. తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమ్యమైన […]

Read More