భయమును ఆశ్చర్యమును పుట్టు విధముగా కలుగజేయబడుట

మీరు ఆమె విలువను అనుమానించే స్త్రీ అయితే, మీరు ఒంటరిగా లేరు. నేను స్పష్టంగా చెప్పడం ద్వారా ప్రారంభించవచ్చా? నేను స్త్రీని కాదు. అలాగే నేనెప్పుడూ అలా ఉండాలని కోరుకోలేదు! మహిళలపై నాకు అధికారం లేదు. కానీ 61 సంవత్సరాల వివాహం మరియు ఇద్దరు కుమార్తెలకు దాదాపు 50 సంవత్సరాల పితృత్వము తర్వాత, స్త్రీలను కదిలించే దాని గురించి కొన్ని విషయాలు నేను తెలుసుకున్నాను. నేను ఇవన్నీ ఒక్క విషయానికి ఉపోద్ఘాతంగా చెబుతున్నాను: స్త్రీలు విలువైన మరియు […]

Read More

స్తబ్ధంగా ఉండే పురుషులు, ఉన్మత్తురాళ్లైన స్త్రీలు

స్తబ్ధంగా ఉండే పురుషులు (Passive Men), ఉన్మత్తురాళ్లైన స్త్రీలు (Wild Women) అనే మాట నేను సృష్టించింది కాదు. ఇది మనోరోగ వైద్యుడైన పియర్ మోర్నెల్, MD నుండి వచ్చింది, అతను వ్రాసిన పుస్తకానికి శీర్షిక ఇదే. ఇది 1979లో వ్రాయబడిన మంచి పుస్తకం, కానీ ఇది యిప్పటికీ క్రొత్తగానే ఉందని మీరు అనుకుంటారు. డా. మోర్నెల్‌‌ను వేధించే సమస్య యిప్పటికీ వ్యాపించి ఉన్నది మరియు సమయోచితమైనది. ఇది క్రైస్తవేతర వివాహా బంధాలలో తరచుగా ఉన్నట్లుగా క్రైస్తవ […]

Read More

దుస్తులు

వస్త్ర పరిశ్రమలు చారిత్రాత్మకంగా ఈస్టర్‌కు ముందు చంపేస్తాయి. కొత్త ఈస్టర్ దారాలు, బూట్లు మరియు టోపీలను చుట్టుకోవడానికి ప్రజలు అజ్ఞానం నుండి బయటకు వచ్చారు. ఆదివారం దుస్తులతో పిల్లలు ఫొటో ఫ్రేముల్లో అమర్చబడటానికి దుకాణం నుండి దుకాణానికి లాగబడతారు. అబ్బాయిలు అది కోరుకోలేదు, కానీ వారు గట్టి బూట్లు, అందమైన టోపీ‌లు, బో టైలు మరియు (అబ్బా!) పొడవాటి చొక్కాలు ధరించాలి, దాని కఫ్‌లు వారి చేతుల్లో సగం వరకు వెళ్తాయి. ఇప్పుడు అమ్మాయిలు–అది భిన్నంగా ఉంటుంది. […]

Read More

అమ్మకు హర్షధ్వానాలు

ఆమె తన యింటివారి నడతలను బాగుగా కనిపెట్టును, . . . ఆమె కుమారులు లేచి ఆమెను ధన్యురాలందరు; ఆమె పెనిమిటి ఆమెను పొగడును. (Proverbs 31:27-28) మాతృత్వానికి అవసరమైనది ఏమిటి? స్వచ్ఛమైన దయ, ప్రామాణికమైన ఆత్మీయత, అంతర్గత విశ్వాసం, నిస్వార్థ ప్రేమ మరియు స్వీయ నియంత్రణ. పెద్ద జాబితానే, కదా? మనం ఊహించిన దానికంటే పెద్దదే. మాతృత్వానికి 180 కదిలే భాగాలు మరియు 3 జతల చేతులు మరియు 3 సెట్ల కళ్ళు అవసరమని ఎర్మా […]

Read More

దేవుని చిత్తానుసారమైన మనస్సుగల స్త్రీ పురుషులవడం

శక్తిగల నాయకుల కొరకు దేవుడు లోకాన్ని పరిశోధించినప్పుడు, శరీర రూపంలోని దేవదూతల కోసం ఆయన అన్వేషణలో లేడు. ఆయన ఖచ్చితంగా పరిపూర్ణమైన వ్యక్తుల కోసం వెతకడం లేదు, ఎందుకంటే ఎవరూ లేరు. ఆయన మీలాంటి మరియు నాలాంటి స్త్రీపురుషుల కోసం, కేవలం మాంసముతో తయారైన మనుష్యుల కోసం వెదకుచున్నాడు. అయితే ఆయన దావీదులో ఏ లక్షణాలనైతే కనుగొన్నాడో అవే లక్షణాలను పాలుపంచుకునే మనుష్యుల కోసం కూడా ఆయన చూస్తున్నాడు. దేవుడు “తన చిత్తానుసారమైన మనస్సుగల” (1 సమూయేలు […]

Read More

విశ్వసనీయత ఎందుకు కనబడటంలేదు?

నేను అప్పుడప్పుడు వాషింగ్టన్, డి.సి. లో ఉన్నతమైన సైనిక అధికారులకు పరిచారకునిగా ఉండే గౌరవాన్ని పొందాను మరియు దాని కారణంగానే నేను మంచి వ్యక్తిగా ఉన్నాను. ఇంకా బాగా చెప్పమంటారా? ఈ నాయకులు బలమైన క్రైస్తవ నిబద్ధతకు నమూనాలు, తరచుగా తమ విశ్వాసాన్ని పణంగా పెట్టుచున్నారు. ఇది వారి ఉన్నతాధికారుల దృష్టిలో జయము కలుగదు, అయినప్పటికీ వారు ధైర్యంగా నిలబడతారు. ఒకానొక చర్చ సమయంలో, నైతిక స్వచ్ఛత విషయం బయటకు వచ్చింది. ఇది మమ్మల్ని వ్యక్తిత్వం గురించిన […]

Read More

చిత్తము యొక్క యుద్ధం

ఈ రోజు మీరు ఏ యుద్ధాలు చేస్తున్నారు? మనం వార్తల్లో చదివి వినే వాటి గురించి నేను ప్రస్తావించటం లేదు. అంటే నా ఉద్దేశం మీలో రేగుచున్న యుద్ధాల మాటలాడుచున్నాను-ఈ రోజు మీరు దేనితో పోరాడుతున్నారు? నేను పోరాడేవి కొన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి: కోపాన్ని ఉంచుకోవటం, నిరాశ నన్ను ముంచెత్తడానికి అనుమతించడం, ఏదోయొకటి తేలికైనదాన్ని కోరుకోవడం, శోధనలు ఎందుకు కొనసాగుతున్నాయో అని ఆశ్చర్యపోవటం మరియు నా వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను కోల్పోవటం. బాధాకరమైన లేదా అణచివేసే పరిస్థితులు […]

Read More

దేవుడు నమ్మదగినవాడు

ఎస్తేరు 2:10-20 చదవండి. శక్తిగల నాయకుల కోసం దేవుడు భూమిని చూసినప్పుడు, శరీర రూపంలో ఉన్న దేవదూతల కోసం ఆయన అన్వేషణలో లేడు. పరిపూర్ణులు ఒక్కరునూ లేరు గనుక, ఆయన ఖచ్చితంగా పరిపూర్ణ వ్యక్తుల కోసం వెతకడం లేదు. ఆయన మీలాంటి, నాలాంటి స్త్రీపురుషుల కోసం, మాంసం, ఎముక మరియు రక్తంతో రూపించబడిన ప్రజల కోసం వెదకుచున్నాడు. కానీ ఆయన ఎస్తేరులో కనుగొన్న లక్షణాల మాదిరిగా ఆ ప్రజలలో కూడా కొన్ని లక్షణాల కోసం చూస్తున్నాడు. దేవుడు […]

Read More

పరిచారకుని హృదయము కలిగిన నాయకులు

ఎస్తేరు 2:10-20 చదవండి. ఎస్తేరు నిరంతరం నేర్చుకొననిష్టముగల ఆత్మను ధరించుకొన్నది. “మొర్దకై–నీ జాతిని నీ వంశమును కనుపరచ కూడదని ఎస్తేరునకు ఆజ్ఞాపించియుండెను . . . ఎస్తేరు మొర్దకైయొక్క పోషణ మందున్న కాలమున చేసినట్టుగానే ఇప్పుడును అతని మాటకు ఆమె లోబడుచుండెను గనుక మొర్దకై తనకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము ఎస్తేరు తన జాతినైనను తన వంశమునైనను తెలియజేయక యుండెను” (ఎస్తేరు 2:10, 20). ఈ ఆవేశపూరిత పోటీలో ఫైనలిస్ట్ అయినా, లేదా తరువాత, రాణి అయినా సరే, […]

Read More

దుర్భరమైన నిజం: మీ భర్త యొక్క ఇంటర్నెట్ సెక్స్ అలవాట్ల వలన మీరు భావోద్వేగ ప్రభావంతో వ్యవహరించడం

మీ ముద్దైన కలల రాకుమారుణ్ణి పెండ్లాడి సంతోషంగా జీవిస్తూ, మీరు మీ స్వంత అద్భుత కథను జీవించాలని కోరుకున్నారు. చర్చి ఘంటల శబ్దముతో మరియు శృంగార ప్రేమ పాటలతో నిండిన అందమైన కథ ఇది. అప్పుడే మీరు మీ భర్త అశ్లీల చిత్రముల సమస్యను కనుగొన్నారు. అంతే, మీ కలలు బద్దలైపోయాయి. మీ యువరాజు దుష్ట మంత్రగత్తెతో ప్రేమలో పడ్డాడని మరియు అతనితో కలిసి జీవించడానికి ఆమెను కోటలోకి తీసుకువచ్చాడని కనుగొన్నట్లుగా ఉంది! ఇది మీ కథలా […]

Read More