అమ్మకు హర్షధ్వానాలు

ఆమె తన యింటివారి నడతలను బాగుగా కనిపెట్టును, . . .
ఆమె కుమారులు లేచి ఆమెను ధన్యురాలందరు;
ఆమె పెనిమిటి ఆమెను పొగడును.
(Proverbs 31:27-28)

మాతృత్వానికి అవసరమైనది ఏమిటి? స్వచ్ఛమైన దయ, ప్రామాణికమైన ఆత్మీయత, అంతర్గత విశ్వాసం, నిస్వార్థ ప్రేమ మరియు స్వీయ నియంత్రణ. పెద్ద జాబితానే, కదా? మనం ఊహించిన దానికంటే పెద్దదే. మాతృత్వానికి 180 కదిలే భాగాలు మరియు 3 జతల చేతులు మరియు 3 సెట్ల కళ్ళు అవసరమని ఎర్మా బాంబెక్ ఎందుకు చెప్పారో బహుశా అది వివరిస్తుంది . . . మరియు, దేవుని దయను నేను దీనికి చేర్చవచ్చు. మీరు తల్లి అయితే, మీ ప్రతి ప్రయత్నాన్ని మెచ్చుకునే ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నాడు. మీరు చేసే ప్రతి పనికి హర్షధ్వానాలు చేస్తున్నాను! . . .

ది వెల్వెటీన్ రాబిట్‌లోని స్కిన్ హార్స్ గుర్తుందా? ఆ స్కిన్ హార్స్ బొమ్మ పాడైపోతూ తనలో ఉన్నదంతా ఊడిపోవడం ప్రారంభించింది, తన వెంట్రుకలు ఊడిపోయి “ప్రేమించబడటంలేదు,” కానీ అతను ఎంత విలువైనవాడు! . . . మృదువైన తల్లులకు నిర్భయముగానున్న పిల్లలు ఉండరు. మృదువైన, ముట్టుకుంటే కందిపోయే “సున్నితమైన తల్లులు” బలహీనమైన, స్వార్థపూరితమైన, తాకితే కందిపోయే పిల్లలనే అందిస్తారు. కానీ నిస్వార్థమైన, ఔదార్యమైన, నిర్భయమైన తల్లులు ఏదో ఒకవిధంగా ఆరోగ్యవంతమైన, పరిపూర్ణమైన పిల్లలను మన ఒంటరి, భయానక సమాజానికి సమర్పిస్తారు.

Taken from Charles R. Swindoll, Wisdom for the Way: Wise Words for Busy People (Nashville, Tenn.: J. Countryman, 2001), 23.

Posted in Parenting-Telugu, Women-Telugu.

Accuracy, clarity, and practicality all describe the Bible-teaching ministry of Charles R. Swindoll. Chuck is the chairman of the board at Insight for Living and the chancellor of Dallas Theological Seminary. Chuck also serves as the senior pastor of Stonebriar Community Church in Frisco, Texas, where he is able to do what he loves most—teach the Bible to willing hearts. His focus on practical Bible application has been heard on the Insight for Living radio broadcast since 1979.

ఖచ్చితత్వం, స్పష్టత మరియు ఆచరణాత్మకత అన్నీ చార్లెస్ ఆర్. స్విన్డాల్ యొక్క బైబిల్-బోధనా పరిచర్యను వివరిస్తాయి. చక్ ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ కు బోర్డు ఛైర్మన్ మరియు డల్లాస్ థియోలాజికల్ సెమినరీకి ఛాన్సలర్. చక్ టెక్సాస్‌లోని ఫ్రిస్కోలోని స్టోన్‌బ్రయర్ కమ్యూనిటీ చర్చ్ యొక్క సీనియర్ పాస్టర్‌గా కూడా పనిచేస్తున్నారు, అక్కడ ఆయన చాలా ఇష్టపడేదాన్ని చేయగలుగుతున్నాడు-ఇష్టపడే హృదయాలకు బైబిల్ నేర్పిస్తున్నారు. ఆచరణాత్మక బైబిల్ అనువర్తనంపై ఆయన దృష్టి 1979 నుండి ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ రేడియో ప్రసారంలో వినబడుచున్నది.