విశ్వాసమా లేక కుటుంబమా

హెబ్రీయులకు 11:8-10

యాభై సంవత్సరాల క్రితం, సింథియా నాకు సరైన జోడు అనే నమ్మకం మా తల్లిదండ్రులకు లేదు. వారు సద్భావముతోనే చెప్పారు, కానీ ఆ విషయంలో, వారు పొరపాటుపడ్డారు. నేను వారి మాటలు విని ఉంటే, నేను వివాహం చేసుకోవలసిన స్త్రీని వివాహం చేసుకొని ఉండేవాడిని కాదు.

మేము ఇటీవల మా యాభైవ వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకున్నాము.

సరే, వారు విశ్వాసులైతే మరియు వారు దేవునితో నడచుచున్నట్లయితే, తల్లిదండ్రులు సాధారణంగా చాలా విషయాలలో మంచి సలహాదారులుగా ఉంటారు. కానీ వాళ్ళేమీ దేవుడు కారు. కొన్నిసార్లు తల్లిదండ్రులు సంకుచిత మనస్తత్వం గలవారు మరియు స్వార్థపరులు కావచ్చు. ఇది మిగిలిన కుటుంబ సభ్యుల విషయంలో కూడా వర్తిస్తుంది మరియు కొన్నిసార్లు మీ రక్త సంబంధికులే మీరు దేవుని చిత్తానికి విధేయత చూపే విషయంలో మిమ్మల్ని ఎంతో ఇబ్బంది పెట్టేవారుగా ఉంటారు. వారు మీ జీవిత నిర్ణయాలతో ఏకీభవించనప్పుడు వారు కటువుగా లేదా కోపంగా కూడా మారవచ్చు. కానీ విశ్వాస సంక్షోభం సంభవించినప్పుడు, విశ్వాసం మరియు విధేయత గెలవాలి. విడుదల చేయడం మరియు తెగించడం అవసరం. ప్రప్రథమముగా మనం దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించాలి. అది విధేయత 101 (అంటే విధేయత యొక్క మొట్టమొదటి పాఠం)!

విశ్వాసమే గాని, వెలిచూపు ఇక్కడ పనిచేయదు. మీ నిర్ణయాలను దేవుని మీద వదిలేయండి, ఆయన మీ జీవితం కోసం తన ప్రణాళికను అమలు చేస్తున్నాడనే ధైర్యంతో నెమ్మది కలిగియుండండి, అలాగే ఆయనే మీ కుటుంబ విషయాలను సరిచేస్తాడు.

మనం ఎవరిపట్ల నమ్మకంగా ఉండాలో ఆయనే కుటుంబాన్ని కనిపెట్టాడు!

Taken from Day by Day with Charles Swindoll (Nashville: Word Publishing, 2000), 335. Used by permission.
Posted in Marriage-Telugu, Parenting-Telugu.

Accuracy, clarity, and practicality all describe the Bible-teaching ministry of Charles R. Swindoll. Chuck is the chairman of the board at Insight for Living and the chancellor of Dallas Theological Seminary. Chuck also serves as the senior pastor of Stonebriar Community Church in Frisco, Texas, where he is able to do what he loves most—teach the Bible to willing hearts. His focus on practical Bible application has been heard on the Insight for Living radio broadcast since 1979.

ఖచ్చితత్వం, స్పష్టత మరియు ఆచరణాత్మకత అన్నీ చార్లెస్ ఆర్. స్విన్డాల్ యొక్క బైబిల్-బోధనా పరిచర్యను వివరిస్తాయి. చక్ ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ కు బోర్డు ఛైర్మన్ మరియు డల్లాస్ థియోలాజికల్ సెమినరీకి ఛాన్సలర్. చక్ టెక్సాస్‌లోని ఫ్రిస్కోలోని స్టోన్‌బ్రయర్ కమ్యూనిటీ చర్చ్ యొక్క సీనియర్ పాస్టర్‌గా కూడా పనిచేస్తున్నారు, అక్కడ ఆయన చాలా ఇష్టపడేదాన్ని చేయగలుగుతున్నాడు-ఇష్టపడే హృదయాలకు బైబిల్ నేర్పిస్తున్నారు. ఆచరణాత్మక బైబిల్ అనువర్తనంపై ఆయన దృష్టి 1979 నుండి ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ రేడియో ప్రసారంలో వినబడుచున్నది.