ఇది మీ గురించి కాదు

నేను ఒక ముఖ్యమైన వాస్తవాన్ని నొక్కి చెప్పాలి: మీరు సంతోషంగా ఉన్నారని నిర్ధారించుకోవడం దేవుని లక్ష్యం కాదు. మీరు దీన్ని నమ్మడం ఎంత కష్టమైనప్పటికీ, అలా చెప్పవలసిన సమయం వచ్చింది. జీవితం మీరు సుఖంగా మరియు సంతోషంగా మరియు విజయవంతంగా మరియు నొప్పి లేకుండా ఉండటం కాదు. దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచిన వ్యక్తిగా మారడమే జీవితం. దురదృష్టవశాత్తూ, ఈరోజు అటువంటి సందేశాన్ని మనం చాలా అరుదుగా ప్రకటించబడటం వింటాము. అందుకే నేను మళ్ళీ చెబుతున్నాను: జీవితం మీ […]

Read More

అసాధారణమైన దానిలో భాగస్థులవ్వండి!

దేవుడు ఏదైనా అసాధారణమైనదాన్ని చేస్తున్నప్పుడు—అసామాన్యమైనదేదో చేస్తున్నప్పుడు—మీరు అందులో భాగమై ఉండాలి! జ్ఞానులు నక్షత్రాన్ని చూసినప్పుడు, వారు దానిని అనుసరించవలసి వచ్చింది. సమాధి ఖాళీగా ఉందని పేతురు, యోహాను వినినప్పుడు, వారు దానిని చూడడానికి పరిగెత్తారు. పెంతెకొస్తు రోజున పరిశుద్ధాత్మ శిష్యులకు శక్తినిచ్చినప్పుడు, వారు ప్రపంచాన్ని తలక్రిందులుగా చేసారు. దేవుడు ఈరోజు ఏదో అద్భుతం చేస్తున్నాడా? ఆయన చేయబోవుచున్నాడని నేను నమ్ముతున్నాను-అంతేగాక ఇది ఆయన యోషీయా రాజు కాలంలో చేసినట్లే చేయబోవుచున్నాడు. యోషీయా తాత మనష్షే, పిల్లలను బలి […]

Read More

నిర్లక్ష్యముగల వంచకుడు

యెహోవా, నీ గుడారములో అతిథిగా ఉండదగినవాడెవడు? నీ పరిశుద్ధపర్వతముమీద నివసింపదగిన వాడెవడు? యథార్థమైన ప్రవర్తన గలిగి నీతి ననుసరించుచు హృదయపూర్వకముగా నిజము పలుకువాడే. (కీర్తన 15:1-2) 1 రాజులు 11:1-6 చదవండి. మార్క్ ట్వైన్ ఇలా అన్నాడు, “ప్రతిఒక్కరూ చంద్రుడిలాగే ఉంటారు ఎందుకంటే ఎవరికీ ఎప్పటికీ చూపించని చీకటి కోణాన్ని అతను కలిగి ఉంటాడు.”1 వంచనతోకూడిన జీవితం మీ ఇంట్లో, లేదా నా ఇంట్లో లేదా ఏ ఇంట్లోనైనా జరగవచ్చు . . . వైట్ హౌస్‌లో […]

Read More

దేవుని చిత్తానుసారమైన మనస్సుగల స్త్రీ పురుషులవడం

శక్తిగల నాయకుల కొరకు దేవుడు లోకాన్ని పరిశోధించినప్పుడు, శరీర రూపంలోని దేవదూతల కోసం ఆయన అన్వేషణలో లేడు. ఆయన ఖచ్చితంగా పరిపూర్ణమైన వ్యక్తుల కోసం వెతకడం లేదు, ఎందుకంటే ఎవరూ లేరు. ఆయన మీలాంటి మరియు నాలాంటి స్త్రీపురుషుల కోసం, కేవలం మాంసముతో తయారైన మనుష్యుల కోసం వెదకుచున్నాడు. అయితే ఆయన దావీదులో ఏ లక్షణాలనైతే కనుగొన్నాడో అవే లక్షణాలను పాలుపంచుకునే మనుష్యుల కోసం కూడా ఆయన చూస్తున్నాడు. దేవుడు “తన చిత్తానుసారమైన మనస్సుగల” (1 సమూయేలు […]

Read More

ప్రామాణికమైన పరిచర్య: పౌలు యొక్క జీవితం నుండి ఒక పాఠం

పౌలు యొక్క పరిచర్య దేవుని వాక్యంతో నిండిపోయింది. అపొస్తలుల కార్యముల గ్రంథములోని పదమూడు మరియు పద్నాలుగు అధ్యాయాలలో పదిహేను సార్లు “దేవుని వాక్యము,” “సత్య వాక్యం,” “ప్రభువు బోధ,” “ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తల లేఖనములు,” మరియు “సువార్త” అనే పదాలు వ్రాయబడ్డాయి (13:5, 7, 12, 15, 32, 44, 46, 48, 49; 14:3, 7, 15, 21, 25). ఆ మొదటి ప్రయాణంలో పౌలు జీవించడానికి అవసరమైనవి, అతని శరీరాన్ని కప్పుకునేందుకు తగినన్ని దుస్తులు, దేవుని […]

Read More

ప్రత్యేక ప్రతినిధి: ఏలీయా జీవితం నుండి ఒక పాఠం

దేవుని విధానాలు తరచుగా ఆశ్చర్యకరమైనవిగా ఉంటాయి. అహాబు మరియు యెజెబెలు‌లను నాశనం చేయడానికి దేవుడు సైన్యాన్ని లేవనెత్తలేదు (1 రాజులు 16:29-34). తన వ్యాజ్యమును వాదించడానికి లేదా వారి రాజ్యసంబంధమైన ఘనులను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేయడానికి ఆయన ఎవరోయొక ప్రకాశమానమైన యువరాజును కూడా పంపలేదు. బదులుగా, ఊహించలేనిది దేవుడు చేసాడు-ఆయన ఎలాంటి వారిని ఎన్నుకున్నాడంటే . . . చక్కగా, ఏలీయా లాంటివానిని ఎన్నుకున్నాడు (1 రాజులు 17:1). ఆ స్వల్పకాలిక పని యొక్క బాధ్యత కోసం […]

Read More

క్రీస్తు యొక్క ప్రతిబింబము: యోసేపు జీవితం నుండి ఒక పాఠం

తన కుమారుడైన యేసు స్వరూపములో మనలను రక్షించడానికి వచ్చుట ద్వారా దేవుని కృపను గూర్చి యోసేపు జీవితం అద్భుతంగా వర్ణించింది. దేవుడి నుండి దూరమవుతున్నామన్న భావన మరియు భయంకరమైన భయం కలిగియుండి, యోసేపు యొక్క అపరాధభావం కలిగిన సహోదరుల మాదిరిగా, చాలా మంది ఆయన దగ్గరకు వచ్చుచున్నారు, ఆయన ఎంతో సునాయాసంగా అద్భుతమైన దాతృత్వాన్ని మరియు దయను చూపించుచున్నాడు. నిందించబడటానికి బదులుగా, మనం క్షమించబడ్డాము. అపరాధులముగా ఎంచబడటానికి బదులుగా, మనం విడుదల పొందాము. మరియు మనం ఖచ్చితంగా […]

Read More

భంగపాటు యొక్క ప్రయోజనాలు

దీనిని ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఊహించి ఉంటారా? ఉన్నట్టుండి ఈ అల్పుడు ఊడిపడ్డాడు. అతను నగరంలోని రద్దీ వీధుల నుండి దూరంగా, నిశ్శబ్దంగా ఆరుబయట తన తండ్రి కోసం ఎంతో కఠినంగా పనిచేస్తూ తన సంవత్సరాలు గడిపాడు. అతని గురించి ఎవరైనా ఎప్పుడైనా విన్నారా అని ఎవరైనా అడిగితే, తెల్లమొహం వేసుకొని చూస్తూ వెంటనే “ఎవరు?” అనే సమాధానం ఉండేది. అప్పుడు అకస్మాత్తుగా, అతను దేశంలో అత్యంత ప్రసిద్ధ యువకుడు అయ్యాడు . . . అతని పేరు […]

Read More

దేవుడు నమ్మదగినవాడు

ఎస్తేరు 2:10-20 చదవండి. శక్తిగల నాయకుల కోసం దేవుడు భూమిని చూసినప్పుడు, శరీర రూపంలో ఉన్న దేవదూతల కోసం ఆయన అన్వేషణలో లేడు. పరిపూర్ణులు ఒక్కరునూ లేరు గనుక, ఆయన ఖచ్చితంగా పరిపూర్ణ వ్యక్తుల కోసం వెతకడం లేదు. ఆయన మీలాంటి, నాలాంటి స్త్రీపురుషుల కోసం, మాంసం, ఎముక మరియు రక్తంతో రూపించబడిన ప్రజల కోసం వెదకుచున్నాడు. కానీ ఆయన ఎస్తేరులో కనుగొన్న లక్షణాల మాదిరిగా ఆ ప్రజలలో కూడా కొన్ని లక్షణాల కోసం చూస్తున్నాడు. దేవుడు […]

Read More

సత్ప్రవర్తన: ఇది ఎప్పుడో భూస్థాపితమైపోయింది

సొలొమోను చెప్పిన మాటలను పరిశీలించండి: “యథార్థముగా ప్రవర్తించువాడు నిర్భయముగా ప్రవర్తించును, / కుటిలవర్తనుడు బయలుపడును” (సామెతలు 10:9). చదవడం కొనసాగించుటకు ముందు, ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ దీనిని చదవండి. యోబు తన కుటుంబాన్ని పెంచుకొని, వ్యాపార ప్రపంచంలో తనను తాను స్థాపించుకొని, వయస్సు మీదపడే సమయానికి, అతను “తూర్పు దిక్కు జనులందరిలో అతడే గొప్పవాడుగా నుండెను” (యోబు 1:3). యోసేపు పోతీఫరు యొద్ద పరిచర్య చేయువాడాయెను, తరువాత పోతీఫరు కలిగినదంతటిమీదను విచారణకర్తగా నియమించబడెను (ఆదికాండము 39:5). […]

Read More