అనుదిన శ్రమను అధిగమించి జీవించుట

ఇది అంత బాగోదు, కాని ఇది ఎక్కువకాలం నిలిచియుంటుంది. ఇది ప్రతి జీవితంలో మరియు సంవత్సరంలోని ప్రతి కాలం‌లో సంభవిస్తుంది. నేను దానిని “అనుదిన శ్రమ” అని అంటాను. ఎప్పుడూ ఉండే పిల్లలతో మరియు అంతులేని బాధ్యతలతో కూడిన శ్రమను గృహిణులు రోజుకు పద్నాలుగు గంటలు ఎదుర్కొంటారు. విద్యార్థులు అసైన్‌మెంట్‌లు, తరగతులు, గడువులు మరియు పరీక్షల కష్టాలను భరిస్తున్నారు. విక్రయదారులు అందుకోవలసిన కోటాలు ఉన్నాయి. సంగీతకారులు నిరంతరం సాధన చేయాలి. మనస్తత్వవేత్తలు ఒకదాని తర్వాత మరొకటి దుఃఖముతో […]

Read More

సంఘము యొక్క “కనిపించని రత్నము” ను కనుగొనడం

ఆరాధన . . . ఆరాధన గురించి ఆలోచిద్దాం. మీరు చివరిసారిగా “సంఘము” తో ఆడుకోవటం ఆపి నిజంగా ఆరాధించడం ప్రారంభించాలని ఎప్పుడు నిర్ణయించుకున్నారు? నిజం తెలియాలంటే, చాలా మంది విశ్వాసులకు ఆరాధన అంటే ఏమిటో తెలియదు. మనము ఆశ్చర్యపోతాము, ఆరాధన అంటే నేను పాడేటప్పుడు మరియు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు నా చేతులు పైకెత్తడమా, కొంతమంది క్రైస్తవులు చేస్తున్నట్లుగా? ఆరాధన అంటే నేను కళ్ళు మూసుకొని పరలోక సంబంధమైనదాన్ని ఊహించుకోవడమా, నేను భూసంబంధమైన వాటితో పరధ్యానం చెందకుండా […]

Read More

ఆనందమును అలవరచుకొనుటకు ఏడు మార్గములు

మీ రోజులో మీకు మరింత ఆనందం కావాలా? అలవరచుకోండి! రోజులో జరిగే సంఘటనలను నిత్యత్వము యొక్క దృక్పథముతో చూచినప్పుడు ఆనందం పుడుతుంది. ఈ ఉద్దేశపూర్వక దృష్టితో, మీ జీవితంలో దేవుడు పని చేస్తున్నాడని మరింత ఆనందం మరియు నమ్మకంతో మీరు ఈ రోజును భిన్నంగా చూడటం ఖాయం. 1. మీరు ఆయనను విశ్వసించడానికిగల కారణాలను దేవునితో తిరిగి చెప్పండి. ఆయన లక్షణాలలో ఏది మీకు ఇష్టమైనదో ఆయనకు ఇప్పుడే చెప్పండి. 103 వ కీర్తనతో ప్రారంభించి లేఖనము […]

Read More

సంగీతం యొక్క ప్రభావవంతమైన పరిచర్య

దేవుడు తన హస్తమును ఈ యువకునిపై ఉంచాడు. ఇతని సంగీతం అంధకారములో మునిగిపోయి వ్యాకులపడుచున్న రాజు హృదయాన్ని నింపడమే కాక, ఏదో ఒక రోజు దేవుని యొక్క లిఖితపూర్వక వాక్యాన్ని నింపుతుంది. ఆ విధంగా, దావీదు తన ప్రాచీన తీగ వాద్యముతో సౌలు నివసిస్తున్న ఆ చీకటి ప్రదేశంలోనికి ధైర్యముగా వెళ్లాడు. సౌలు ఏ ప్రయత్నం చేయడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాడు. “ఒక మనిషిని సిద్ధపరచండి” అని అతను చెప్పాడు. “అతనెవరో నేను పట్టించుకోను. అతన్ని నా దగ్గరకు […]

Read More

మీరు పాడుచున్నది అర్థం చేసుకుని పాడండి

సంగీతం కంటే లోతుగా మానవ హృదయాన్ని తాకేది మరొకటి ఉండదు. క్రైస్తవుల సమూహం తమ ప్రభువుకు హృదయపూర్వకంగా పాడినప్పుడు ఇది నిజంగా హృదయాన్ని తాకుతుంది. ఆ పాత మధుర కీర్తనలు కామవికార చేష్టలు ఉన్న వీధుల్లో అలాగే అక్రమము జరిగే సందుల్లో సువార్త సంఘము నుండి ఆలపించబడుచున్నప్పుడు, ఆ భయంకర ప్రాంతములో ఉన్నటువంటి అనేక కఠిన హృదయాలు కరిగిపోయాయి. సమాజములు రాజును స్తుతించేటప్పుడు, దెయ్యాల దండులు కూడా శ్రద్ధ వహిస్తాయి. “చీకటి శక్తులు ఈ మధురమైన కీర్తన […]

Read More

ఆరోగ్యకరమైన సంఘమును ఎలా గుర్తించాలి

మీరు సంఘము కోసం వెదకుచున్నారా? ఏదైనా సంఘమా? లేక నిజంగా ఆరోగ్యకరమైనదా? బహుశా మీరు వేరే ప్రాంతమునుండి తరలి వచ్చి ఉంటారు. ఈ ప్రాంతం గురించి మీకు తెలియకపోవచ్చు. లేదా మీరు ఆరాధించుటకు అవసరమైన స్థలం కొరకు చూస్తున్న నూతన విశ్వాసి కావచ్చు. లేదా క్రొత్త సంఘము కోసం వెదకటం కంటే, మీ ప్రస్తుత సంఘములో నూతన బలము, ఉజ్జీవము ఎలా కలిగించాలో నేర్చుకోవాలని అనుకుంటూ ఉండవచ్చు. మీ పరిస్థితి ఏమైనప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన సంఘమునకు, ఆరోగ్యముకాని దానికి […]

Read More