ఒంటరి కాదు: సామాజికంగా దూరమైన ప్రపంచంలో క్రీస్తుకు దగ్గరవటం

మన కొత్త కరోనావైరస్ ప్రపంచంలో, కలిసి ఉండటం చాలా అరుదైన మరియు విలువైన అనుభవంగా మారింది. COVID-19 అనే “అదృశ్య శత్రువు” మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా కదంతొక్కుతున్నందున, దాని వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి మనం వేరుగా ఉంటున్నాము. “సామాజిక దూరం” ఒక వింతైన, క్రొత్త ప్రమాణంగా మారింది. ఒకరికొకరు దూరం కావడం మరియు అనుపస్థితి ఈ రెండింటి మధ్య పెద్ద వ్యత్యాసం ఉందని నేను ఇటీవల గ్రహించాను. దూరం మనల్ని ఒకరినొకరు తాకకుండా, కలవకుండా ఉంచుతుంది. కానీ దూరం కావడం […]

Read More

భయపడవద్దు . . . ఇది కేవలం మీ భవిష్యత్తు మాత్రమే

ప్రతి రాత్రి 1:00 a.m. గంట వస్తుంది, కాని నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని ఒక 1:00 a.m. ఉంది. మీరు బాగా నిద్రపోతున్నప్పుడు, నేను గుడ్లు మిటకరిస్తూ మరీ మేల్కొని ఉన్నాను. . . పిచ్చివానిలా దేవునితో మాట్లాడుచున్నాను! నేను ఒక చిన్న జంట-ఇంజిన్ విమానంలో అనుభవజ్ఞుడైన పైలట్‌తో ఉన్నాను, గంటకు 200 మైళ్ల వేగంతో పొగమంచు, దట్టమైన మేఘావృతం ద్వారా వేగంగా ఆ విమానం దిగుతున్నది. పైలట్ ఎంతో ఆనందముతో ఆస్వాదిస్తున్నాడు . . . […]

Read More

యేసు మరణం నన్ను ఎలా రక్షిస్తుంది?

ప్రశ్న: నా పాపాల కోసం యేసు చనిపోయాడని నాకు చెప్పబడింది. సరిగ్గా దాని అర్థం ఏమిటి? యేసు మరణం నేను పరలోకానికి చేరుకోవడానికి ఎలా సహాయపడుతుంది? క్రీస్తు మరణం నన్ను దేని నుండి రక్షిస్తుంది? సమాధానం: యేసు యొక్క మరణమును అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక విధానమేమిటంటే, మన పాపములకు మనం విచారణలో ఉన్న న్యాయస్థాన దృశ్యాన్ని అలాగే న్యాయాధిపతియైన దేవుణ్ణి ఊహించుకోండి. దేవునికి వ్యతిరేకంగా మన పాపాలు మరణకరమైన నేరాలు. దేవుడే మన న్యాయాధిపతి, మరియు ధర్మశాస్త్రం […]

Read More