చిరునవ్వుకు ఒక కారణం

ఆనందం-మీ రహస్యాన్ని చూసి ప్రజలు ఆశ్చర్యపడేలా యిది చేస్తుంది. అయితే విశ్వసించు క్రైస్తవునికి ఆనందం రహస్యమేమీ కాదు. మనం దేవునితో సన్నిహితంగా ఎదగడానికి ఎంచుకున్నప్పుడు, ఆయన స్వభావం మరియు ఏర్పాటులో నెమ్మది కలిగియుంటే, ఆనందం మన జీవితాల్లోకి పొంగిపొర్లుతుంది. ఇతరులు దాన్ని గమనిస్తూ నిస్సహాయులుగా ఉండటం తప్ప ఏమీ చేయలేరు. మీరు ఆనందపడే వ్యక్తిలా ఉండాలనుకుంటున్నారా? వెర్రి ప్రశ్నలా ఉంది, కాదంటారా?మన పరిస్థితులను అధిగమించి జీవించడానికి మనం ఇష్టపడతాము. లేదా గొప్ప వైఖరిని కలిగి ఉంటాము. లేదా […]

Read More

ఆనందమును అలవరచుకొనుటకు ఏడు మార్గములు

మీ రోజులో మీకు మరింత ఆనందం కావాలా? అలవరచుకోండి! రోజులో జరిగే సంఘటనలను నిత్యత్వము యొక్క దృక్పథముతో చూచినప్పుడు ఆనందం పుడుతుంది. ఈ ఉద్దేశపూర్వక దృష్టితో, మీ జీవితంలో దేవుడు పని చేస్తున్నాడని మరింత ఆనందం మరియు నమ్మకంతో మీరు ఈ రోజును భిన్నంగా చూడటం ఖాయం. 1. మీరు ఆయనను విశ్వసించడానికిగల కారణాలను దేవునితో తిరిగి చెప్పండి. ఆయన లక్షణాలలో ఏది మీకు ఇష్టమైనదో ఆయనకు ఇప్పుడే చెప్పండి. 103 వ కీర్తనతో ప్రారంభించి లేఖనము […]

Read More

వినోదభరితమైన సత్యము

1 రాజులు 18: 1-46 నేను వింతగా ఉండవచ్చు, కాని బైబిల్ నన్ను నవ్వించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. నా ఉద్దేశ్యంలో నిజంగా నవ్వు తెప్పించినవి. నేను పెద్దవాణ్ణి అవుతున్న కొద్దీ ఈ గ్రంథమును సౌకర్యవంతముగా చదువుచున్నాను. అప్పుడు నవ్వుతోకూడిన ప్రతిస్పందన సరైనదే కాదు, అది ఆశించదగినది కూడా అని నేను ఎక్కువగా కనుగొన్నాను. కర్మెలు పర్వతం వద్ద జరిగిన ప్రధాన కార్యక్రమంలో 450 విగ్రహారాధన ప్రవక్తలు ఒక వైపున, ఏలీయా ఒంటరిగా, మరోవైపున ఉన్న సమయంలాంటిది. మీకు […]

Read More