బలం కొరకు ప్రార్థన

రచయిత యూజీన్ పీటర్సన్ రాసిన ఎ లాంగ్ ఒబీడియెన్స్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అనే పుస్తకం ఉంది. ఈ పుస్తకం తమ శ్రమలు ముగియనప్పటికీ దేవునికి నమ్మకంగా ఉంటున్న అనేకమంది అనుభవాలను మాటల్లో వ్యక్తపరచింది. అటువంటి కాలాల్లో నేను ఈ క్రింది ప్రార్థనను చేసుకున్నాను మరియు ఈ రోజు, మీ కోసం ఇదే నా ప్రార్థన. మీరు దేవునికి కనిపించరని అనిపించవచ్చు, కాని ఆయన మీ ఆత్మకు దగ్గరగా ఉన్నాడు మరియు మీ మాట వింటున్నాడు.

ప్రభువా, నా గుండె శూన్యంగా అనిపిస్తుంది. ఈ రోజు నాతో సాత్వికంగా ఉండండి ఎందుకంటే నా బలం పోయినది. నేను శూన్యంగా ఉన్నాను. యెహోవా, ఎఫెసీయులకు 3:20 లో మీరు నాకు వాగ్దానం చేసిన మీ బలముతో నా ఆత్మను నింపుమని నేను నిన్ను వేడుకుంటున్నాను. నాలో మీరు జరిగించుచున్న క్రియను చూచునట్లుగా నా కళ్ళు తెరవండి. నా పరిస్థితులేమీ మారనప్పటికీ, మీరు అనుమతించిన శోధనలు నా ఆత్మను మార్చడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. నేటి కార్యకలాపాలను నెరవేర్చడానికి మీరు బలాన్ని ఇస్తారా?

బాధ మన భావోద్వేగాలను క్షణానికొక రకంగా ఊహించని విధంగా మారుస్తుంది; వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం అసాధ్యం. ఆ కారణంగా, నేను ఈ సంపూర్ణ సత్యాన్ని అందిస్తున్నాను: మీ శోధనల నడుమ దేవుడు నమ్మదగినవాడు. వీటిని ఓర్చుకొనే శక్తిని ఆయన మీకు అందిస్తున్నాడు. అపొస్తలుడైన పౌలు వ్రాసినట్లుగా, “మనలో కార్యసాధకమైన తన శక్తి చొప్పున మనము అడుగువాటన్నిటికంటెను, ఊహించువాటన్నిటికంటెను అత్యధికముగా చేయ శక్తిగల దేవునికి, క్రీస్తుయేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ కలుగునుగాక” (ఎఫెసీయులకు 3:20-21).

Posted in Sexual Abuse-Telugu.

Colleen Swindoll Thompson holds a bachelor of arts degree in Communication from Trinity International University as well as minors in psychology and education. Colleen serves as the director of Reframing Ministries at Insight for Living Ministries. From the personal challenges of raising a child with disabilities (her son Jonathan), Colleen offers help, hope, and a good dose of humour through speaking, writing, and counselling those affected by disability. Colleen and her husband, Toban, have five children and reside in Frisco, Texas.

కొలీన్ స్విన్డాల్ థాంప్సన్ ట్రినిటీ ఇంటర్నేషనల్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి కమ్యూనికేషన్‌లో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ డిగ్రీతో పాటు మనోవిజ్ఞానశాస్త్రము మరియు ఎడ్యుకేషన్లో అనుబంధ జ్ఞానం కలిగి ఉన్నారు. కొలీన్ ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ వద్ద రిఫ్రామింగ్ మినిస్ట్రీస్ డైరెక్టరుగా పనిచేస్తున్నారు. దివ్యాంగుడైన పిల్లవాడిని (ఆమె మూడవ బిడ్డ, యోనాతాను) పెంచే వ్యక్తిగత సవాళ్ళ దగ్గర నుండి, కొలీన్ సహాయం, నిరీక్షణ మరియు వైకల్యంతో బాధపడుతున్నవారికి మాటలతో, వ్రాతలతో మరియు సలహా ఇవ్వడంతో మంచి హాస్యాన్ని అందిస్తుంది. కొలీన్ మరియు ఆమె భర్త, టోబన్ కు ఐదుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. వారు టెక్సాస్ లోని ఫ్రిస్కోలో నివసిస్తున్నారు.