తిరుగుబాటు యొక్క మూలం

ఎట్టిపరిస్థితుల్లోను తాను అనుకున్నదే చేయాలనుకునే ప్రపంచంలో, అధికారం పట్ల సరైన వైఖరిని పెంపొందించడం చాలా కష్టం. “అధికారమును ప్రశ్నించు!” మనస్తత్వం మన సమాజంలో ఎంతలా ముడిపడిపోయి ఉందంటే, దానిని నివారించడం అసాధ్యం అనిపిస్తుంది. వాస్తవికంగా, మన గృహములలో మాత్రమే దీనిని అంగీకరించడం మనం నేర్చుకుంటాము. మీరు ఇది చేస్తున్నారా? ఇప్పుడు, నిజాయితీగా ఉండండి. మీరు నివాసముంటున్న గోడల లోపల మీరు నియంత్రణలను నిర్వహిస్తున్నారా? బహుశా ఈ మూడు హెచ్చరికలు దానిని సాధించటానికి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తాయి . . . లేదా ఈ రోజు ప్రారంభింపజేస్తాయి.

1. బాల్యం. తల్లిదండ్రులు నియంత్రణను విడిచిపెట్టిన ఇంట్లో తిరుగుబాటు స్వభావం ఏర్పడుతుంది.

2. కౌమారదశ. నియంత్రణను వ్యతిరేకించే తోటివారిలో తిరుగుబాటు స్ఫూర్తి అలవరుతుంది. మరియు అది అక్కడ అరికట్టకపోతే, అది ఎక్కడ ఉచ్చస్థానం పొందుతుందంటే-

3. యుక్తవయస్సు. దేవుడు తిరిగి నియంత్రణ సాధించినప్పుడు తిరుగుబాటు జీవితాన్ని దేవునిచేత నలగ్గొట్టబడవలసి వస్తుంది.

మరియు దానిని అనుభవించిన మరియు వారం వారం దానితో వ్యవహరించే వారి మాటలను నమ్మండి, సహించడానికి మరేదీ కూడా బాధాకరముగా ఉండదు. . . .

మిమ్మల్ని అణగదొక్కడానికి దేవుడు చేస్తున్న ప్రయత్నాలను మీరు సహించగలరని మీరు అనుకుంటున్నారా? . . . ఒక మాటతో, నేను ముగిస్తాను-లోబడండి.

Taken from Charles R. Swindoll, Strengthening Your Grip: How to Live Confidently in an Aimless World (Dallas: Word, 1982), 249-250.

Posted in Parenting-Telugu.

Accuracy, clarity, and practicality all describe the Bible-teaching ministry of Charles R. Swindoll. Chuck is the chairman of the board at Insight for Living and the chancellor of Dallas Theological Seminary. Chuck also serves as the senior pastor of Stonebriar Community Church in Frisco, Texas, where he is able to do what he loves most—teach the Bible to willing hearts. His focus on practical Bible application has been heard on the Insight for Living radio broadcast since 1979.

ఖచ్చితత్వం, స్పష్టత మరియు ఆచరణాత్మకత అన్నీ చార్లెస్ ఆర్. స్విన్డాల్ యొక్క బైబిల్-బోధనా పరిచర్యను వివరిస్తాయి. చక్ ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ కు బోర్డు ఛైర్మన్ మరియు డల్లాస్ థియోలాజికల్ సెమినరీకి ఛాన్సలర్. చక్ టెక్సాస్‌లోని ఫ్రిస్కోలోని స్టోన్‌బ్రయర్ కమ్యూనిటీ చర్చ్ యొక్క సీనియర్ పాస్టర్‌గా కూడా పనిచేస్తున్నారు, అక్కడ ఆయన చాలా ఇష్టపడేదాన్ని చేయగలుగుతున్నాడు-ఇష్టపడే హృదయాలకు బైబిల్ నేర్పిస్తున్నారు. ఆచరణాత్మక బైబిల్ అనువర్తనంపై ఆయన దృష్టి 1979 నుండి ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ రేడియో ప్రసారంలో వినబడుచున్నది.