జ్ఞాపకాల ప్రదర్శనశాల

మన గతం ఒక చిత్రవస్తు ప్రదర్శనశాల లాంటిది. మన స్మృతి యొక్క ఆ వసారాల్లో నడవడం ఒక చిత్రవస్తు ప్రదర్శనశాల గుండా నడవడం లాంటిది. గోడలపై గత చిత్రాలన్నీ ఉన్నాయి: మన ఇల్లు, మన బాల్యం, మన తల్లిదండ్రులు, మన పెంపకం, హృదయ వేదనలు, కష్టాలు, సంతోషాలు మరియు విజయాలు అలాగే మన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న దూషణలు మరియు అసమానతలు. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నిన్న నేడు నిరంతరము ఒకే రీతిగా ఉన్నాడు గనుక, మనం ఈనాటి క్రీస్తుని తీసుకొని, ఆయనతో కలిసి మన గతంలోకి వెళ్లవచ్చు మరియు చెడు లేదా ఓడిపోయే జ్ఞాపకాలను గుర్తుకుతెచ్చే చిత్రాలను తీసివేయమని ఆయనను అడుగవచ్చు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, యేసు తన గతంపై దండెత్తడానికి క్రైస్తవుడు అనుమతించగలడు మరియు బాధతోకూడిన ఆ సంవత్సరములను–అనగా మిడుతలు తినివేసిన ఆ సంవత్సరములను ఎదుర్కోవచ్చు (యోవేలు 2:25-26) మరియు ఆ దృశ్యాలను మన జీవితాల నుండి తీసివేయవచ్చు. అవి నా జీవితంలో ఉన్నాయి. మీ జీవితంలో ఉన్నాయి. ఆనందాన్ని మరియు విజయాన్ని కలిగించే కుడ్యచిత్రాలను వేయడానికి అలాగే నిరాశ మరియు ఓటమిని కలిగించే వాటిని గోడల నుండి తీసివేయడానికి మనం ఆయనను అనుమతించాలి.

Taken from Charles R. Swindoll, Wisdom for the Way: Wise Words for Busy People (Nashville: J. Countryman, 2001), 377. Copyright © 2001, Charles R. Swindoll, Inc. All rights reserved.

Posted in Parenting-Telugu.

Accuracy, clarity, and practicality all describe the Bible-teaching ministry of Charles R. Swindoll. Chuck is the chairman of the board at Insight for Living and the chancellor of Dallas Theological Seminary. Chuck also serves as the senior pastor of Stonebriar Community Church in Frisco, Texas, where he is able to do what he loves most—teach the Bible to willing hearts. His focus on practical Bible application has been heard on the Insight for Living radio broadcast since 1979.

ఖచ్చితత్వం, స్పష్టత మరియు ఆచరణాత్మకత అన్నీ చార్లెస్ ఆర్. స్విన్డాల్ యొక్క బైబిల్-బోధనా పరిచర్యను వివరిస్తాయి. చక్ ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ కు బోర్డు ఛైర్మన్ మరియు డల్లాస్ థియోలాజికల్ సెమినరీకి ఛాన్సలర్. చక్ టెక్సాస్‌లోని ఫ్రిస్కోలోని స్టోన్‌బ్రయర్ కమ్యూనిటీ చర్చ్ యొక్క సీనియర్ పాస్టర్‌గా కూడా పనిచేస్తున్నారు, అక్కడ ఆయన చాలా ఇష్టపడేదాన్ని చేయగలుగుతున్నాడు-ఇష్టపడే హృదయాలకు బైబిల్ నేర్పిస్తున్నారు. ఆచరణాత్మక బైబిల్ అనువర్తనంపై ఆయన దృష్టి 1979 నుండి ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ రేడియో ప్రసారంలో వినబడుచున్నది.