ఒక తండ్రి యొక్క గొప్ప బహుమతి

కుమారులారా, తండ్రి యుపదేశము వినుడి
మీరు వివేకమునొందునట్లు ఆలకించుడి.
—సామెతలు 4:1

నాన్న, మీరు మీ పనిలో లేదా ఇంటి నుండి దూరంగా ఉండే ప్రాజెక్ట్‌లో లేదా అభిరుచిలో ఎక్కువగా నిమగ్నమై ఉండి, మీ కుటుంబంతో మీరు గడపాల్సిన సమయం మరియు శక్తి హరించుకుపోయే అవకాశం ఉన్నదా? నేను అర్థం చేసుకున్నాను, నన్ను నమ్మండి, నాకు తెలుసు. . . .

తండ్రులు తమ సమయాన్ని మరియు ప్రయాసని ఇతరులకు సహాయం చేయటానికి బదులు, పెరిగిన తమ జీతాల ద్వారా–మెరుగైన విద్య, క్లబ్‌లో సభ్యత్వం, వస్తుపరమైన ఆస్తులు, మంచి ఇళ్లు, అదనపు కార్లు వంటి కొనుగోలు చేయగల వస్తువులను ఇవ్వమని మన సామాజిక వ్యవస్థ వారిని ప్రోత్సహిస్తుంది. . . . కానీ తండ్రి సంగతి ఏమిటి? అలాగే ఆయన సమక్షంలో నేర్చుకున్న ఆ అమూల్యమైన శిష్యరికం సంగతి ఏమిటి? . . . వీటన్నిటి మధ్య అది అంతగా గమనించబడలేదు. . . .

రండి, నాన్నగార్లూ, తిరుగుబాటు ప్రారంభించుదాం! . . . ఇకపై వ్యవస్థ నుండి సూచనలను తీసుకోవడానికి మనం నిరాకరిద్దాం. మనకు అత్యంత అవసరమైన వారి నుండి మనల్ని మరింత దూరం చేసే వాటికి ససేమిరా అని చెప్పడం ప్రారంభిద్దాం. మనం జీవించి ఉన్నప్పుడు మన ఉనికి మరియు ప్రభావం అలాగే మనం చనిపోయిన తర్వాత మన జీవితాల యొక్క అద్భుతమైన జ్ఞాపకం మనం అందించగల గొప్ప భూసంబంధమైన బహుమతులు అని గుర్తుంచుకోండి.

Taken from Charles R. Swindoll, Wisdom for the Way: Wise Words for Busy People (Nashville, Tenn.: J. Countryman, 2001), 191.

Posted in Parenting-Telugu.

Accuracy, clarity, and practicality all describe the Bible-teaching ministry of Charles R. Swindoll. Chuck is the chairman of the board at Insight for Living and the chancellor of Dallas Theological Seminary. Chuck also serves as the senior pastor of Stonebriar Community Church in Frisco, Texas, where he is able to do what he loves most—teach the Bible to willing hearts. His focus on practical Bible application has been heard on the Insight for Living radio broadcast since 1979.

ఖచ్చితత్వం, స్పష్టత మరియు ఆచరణాత్మకత అన్నీ చార్లెస్ ఆర్. స్విన్డాల్ యొక్క బైబిల్-బోధనా పరిచర్యను వివరిస్తాయి. చక్ ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ కు బోర్డు ఛైర్మన్ మరియు డల్లాస్ థియోలాజికల్ సెమినరీకి ఛాన్సలర్. చక్ టెక్సాస్‌లోని ఫ్రిస్కోలోని స్టోన్‌బ్రయర్ కమ్యూనిటీ చర్చ్ యొక్క సీనియర్ పాస్టర్‌గా కూడా పనిచేస్తున్నారు, అక్కడ ఆయన చాలా ఇష్టపడేదాన్ని చేయగలుగుతున్నాడు-ఇష్టపడే హృదయాలకు బైబిల్ నేర్పిస్తున్నారు. ఆచరణాత్మక బైబిల్ అనువర్తనంపై ఆయన దృష్టి 1979 నుండి ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ రేడియో ప్రసారంలో వినబడుచున్నది.