ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహిస్తుంది

1 కొరింథీయులకు 13: 5 లో, పౌలు రెండు వ్యతిరేకార్థక వర్ణనలను ఉపయోగిస్తాడు- “త్వరగా కోపపడదు” మరియు “అపకారమును మనస్సులో ఉంచుకొనదు.” మరో మాటలో చెప్పాలంటే, నిజమైన ప్రేమ దుర్బలమైనది కాదు. అగాపే ఒక సంబంధానికి ఎంతో దయను పూస్తుంది; ఇది అవతలి వ్యక్తికి పొరపాట్లు చేయడానికి చాలా అవకాశాన్ని విడిచిపెడుతుంది. మరియు మీరు జీవితకాలంలో ఎక్కువ కాలం ఎవరితోనైనా నివసిస్తున్నప్పుడు, పట్టించుకోకుండా ఉండటానికి చాలా ఉంటాయి.

తమ సఖులతో నిరంతరం చిరాకు పడే స్త్రీపురుషులను నేను చూశాను. ఒక చిన్న లోపం-వంకర చూపు, తప్పుడు మాటలు, సాధారణ ఏమరుపాటు-రోజంతా చిన్న వైరారోహములకు కారణమవుతాయి. చిరాకు వలన వచ్చే ఈ చిన్న ప్రకోపాలు ఖచ్చితంగా తప్పుల యొక్క సుదీర్ఘ జాబితాను దగ్గరగా ఉంచుకోవడం వల్ల కలిగే ఫలితం. మానసికంగా చెడు పనుల యొక్క ఖాతాను మనస్సులో ఉంచుకోకూడదని హెచ్చరించడానికి పౌలు ఉంచుకొనదు అనే పదాన్ని ఉపయోగించాడు. మనము అలా చేసినప్పుడు, మనము ఓడిపోతాము.

నిజం ఏమిటంటే, మనం ఏదైనా వ్రాయకుండానే లేదా గ్రహించకుండానే జాబితాను ఉంచుకోవచ్చు. చిన్న కారణాలతో మాత్రమే మీ చెలికాడు లేదా చెలికత్తె మీకు చిరాకు తెప్పిస్తున్నట్లు ఒప్పుకోవలసివస్తే, మీ ఖాతాపుస్తకంలో అతనికి లేదా ఆమెకి మీమీద కోపం ఉండటానికే బాగా అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే మీ కోపాన్ని తగిన విధంగా మరియు తక్షణమే తెలియపరచండి, లేదా వదిలేయండి.

Adapted from Charles R. Swindoll, Marriage: From Surviving to Thriving (Nashville: W Publishing Group, 2006), 116–18. Copyright © 2006 by Charles R. Swindoll, Inc. All rights reserved worldwide.

Posted in Marriage-Telugu.

Accuracy, clarity, and practicality all describe the Bible-teaching ministry of Charles R. Swindoll. Chuck is the chairman of the board at Insight for Living and the chancellor of Dallas Theological Seminary. Chuck also serves as the senior pastor of Stonebriar Community Church in Frisco, Texas, where he is able to do what he loves most—teach the Bible to willing hearts. His focus on practical Bible application has been heard on the Insight for Living radio broadcast since 1979.

ఖచ్చితత్వం, స్పష్టత మరియు ఆచరణాత్మకత అన్నీ చార్లెస్ ఆర్. స్విన్డాల్ యొక్క బైబిల్-బోధనా పరిచర్యను వివరిస్తాయి. చక్ ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ కు బోర్డు ఛైర్మన్ మరియు డల్లాస్ థియోలాజికల్ సెమినరీకి ఛాన్సలర్. చక్ టెక్సాస్‌లోని ఫ్రిస్కోలోని స్టోన్‌బ్రయర్ కమ్యూనిటీ చర్చ్ యొక్క సీనియర్ పాస్టర్‌గా కూడా పనిచేస్తున్నారు, అక్కడ ఆయన చాలా ఇష్టపడేదాన్ని చేయగలుగుతున్నాడు-ఇష్టపడే హృదయాలకు బైబిల్ నేర్పిస్తున్నారు. ఆచరణాత్మక బైబిల్ అనువర్తనంపై ఆయన దృష్టి 1979 నుండి ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ రేడియో ప్రసారంలో వినబడుచున్నది.