ఏది సరియైనదో అది చేయండి

మనం జీవించే ప్రతిరోజూ, సరియైనది చేయటానికి లేదా తప్పు చేయటానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది. మనము మన చిన్న పిల్లలను పాఠశాలకు పంపేటప్పుడు, మనము వారితో ఇలా చెబుతాము, “చూడమ్మ, నా బంగారుతల్లి, మీ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అమ్మ మరియు నాన్న అక్కడ మీదగ్గర ఉండరని మీరు తెలుసుకోవాలి. సరైన పనిని చేయుమని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించే కొంతమంది పిల్లలను మీరు పాఠశాలలో కనుగొంటారు, అలాగే అవిధేయులుగా ఉండటానికి మరియు తప్పు చేయటానికి మిమ్మల్ని నడిపించేవారిని కూడా మీరు కనుగొంటారు. సరైన ఎంపిక చేసుకోండి. మీ స్నేహితులను జాగ్రత్తగా ఎంచుకోండి. తెలివిగా ఉండండి.”. . .

క్రీస్తు రాకమునుపు, మనకు వేరే దారి లేదు. పాపమే మనకున్న ఒకేఒక్క మార్గం. జీవితమంతా అన్యాయంతో మచ్చబడిపోయింది. కానీ ఒకసారి మనము సిలువ యొద్దకు వచ్చి మన జీవితాలను పరిపాలించే హక్కు ప్రభువైన యేసుకు ఇచ్చినప్పుడు, మనకు ఇంతకు ముందెన్నడూ లేని అవకాశం మనకు ఇవ్వబడినది. క్రీస్తు ఆదేశాలను స్వచ్ఛందంగా అనుసరించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ, పాపానికి సేవ చేయవలసిన అవసరం నుండి కృప మనలను విడిపించింది. కాబట్టి మనం ఇలా చేసినంత కాలం మనం పాపం చేయము! కానీ మీరు లేదా నేను మనపై ఆయన అధికారముతో రాజీ పడిన వెంటనే, పాత యజమాని మనల్ని పాపంలోకి లాగడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు.

Taken from Charles R. Swindoll, Wisdom for the Way: Wise Words for Busy People (Nashville: J. Countryman, 2001), 397. Copyright © 2001, Charles R. Swindoll, Inc. All rights reserved.

Posted in Grace-Telugu.

Accuracy, clarity, and practicality all describe the Bible-teaching ministry of Charles R. Swindoll. Chuck is the chairman of the board at Insight for Living and the chancellor of Dallas Theological Seminary. Chuck also serves as the senior pastor of Stonebriar Community Church in Frisco, Texas, where he is able to do what he loves most—teach the Bible to willing hearts. His focus on practical Bible application has been heard on the Insight for Living radio broadcast since 1979.

ఖచ్చితత్వం, స్పష్టత మరియు ఆచరణాత్మకత అన్నీ చార్లెస్ ఆర్. స్విన్డాల్ యొక్క బైబిల్-బోధనా పరిచర్యను వివరిస్తాయి. చక్ ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ కు బోర్డు ఛైర్మన్ మరియు డల్లాస్ థియోలాజికల్ సెమినరీకి ఛాన్సలర్. చక్ టెక్సాస్‌లోని ఫ్రిస్కోలోని స్టోన్‌బ్రయర్ కమ్యూనిటీ చర్చ్ యొక్క సీనియర్ పాస్టర్‌గా కూడా పనిచేస్తున్నారు, అక్కడ ఆయన చాలా ఇష్టపడేదాన్ని చేయగలుగుతున్నాడు-ఇష్టపడే హృదయాలకు బైబిల్ నేర్పిస్తున్నారు. ఆచరణాత్మక బైబిల్ అనువర్తనంపై ఆయన దృష్టి 1979 నుండి ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ రేడియో ప్రసారంలో వినబడుచున్నది.