ఆధారపడటం

మనలో చాలా మందికి, సహాయం కోరడం కష్టంగా ఉంటుంది. నేను నిజంగా దానిని ఇష్టపడను; మీలో కూడా కొందరు ఇష్టపడకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ, మనకు సహాయం అవసరమని దేవుడు మనకు పదే పదే తెలియజేస్తున్నాడు. అందుకే, ఆయన మనల్ని చాలా తరచుగా గొర్రెలుగా ఉదాహరించాడు-భూమిపై ఉన్న అన్ని పశువుల కంటే వీటిని పెంచడం చాలా కష్టం మరియు శ్రద్ధగా చూసుకోవాలి. అవసరాన్ని అంగీకరించడం అనేది నిజంగా గర్వాన్ని అధిగమించడం, మన బలాన్ని కోల్పోవడం కాదు . . . అయ్యో!

సహాయం కోసం నా దేవునిపై ఆధారపడటం నేర్చుకున్నప్పుడు నాకు ఆదరణ ఇచ్చిన కొన్ని వాక్యభాగాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఈరోజు మీ అవసరాలు ఏమైనప్పటికీ, దేవుని నుండి మరియు ఆయన వాక్యం నుండి ఆదరణ పొందుకోండి.

భయపడినప్పుడు యెహోషువా 1; యెషయా 41
కలవరపడినప్పుడు యెషయా 55:8-9
ఒంటరితనం కీర్తన 13
ఎటువెళ్లాలో తెలియనప్పుడు కీర్తన 19; 37; 119
శ్రమల్లో యాకోబు 1; 1 పేతురు 1; 5; 2 కొరింథీయులకు 1
దేవుని నుండి వాగ్దానం అవసరమైనప్పుడు కీర్తన 40
బలహీనతలో కీర్తన 18; 46
కఠినమైన త్రోవలో కీర్తన 121
సందేహం కలిగినప్పుడు విలాపవాక్యములు 3
జ్ఞానాన్ని వెదకడం సామెతలు (రోజుకు ఒక అధ్యాయం)
యథార్థమైన జీవితం యాకోబు

ప్రియమైన మిత్రమా, మీరు కోరుకున్న స్వాతంత్య్రాన్ని విడనాడండి, గర్వం యొక్క గొలుసులను ఛేదించండి మరియు మీకు ఎటువంటి అవసరాలు ఉన్నా దేవుని సత్యాన్ని శోధించండి.

Posted in Death-Telugu, Encouragement & Healing-Telugu, Special Needs-Telugu.

Colleen Swindoll Thompson holds a bachelor of arts degree in Communication from Trinity International University as well as minors in psychology and education. Colleen serves as the director of Reframing Ministries at Insight for Living Ministries. From the personal challenges of raising a child with disabilities (her son Jonathan), Colleen offers help, hope, and a good dose of humour through speaking, writing, and counselling those affected by disability. Colleen and her husband, Toban, have five children and reside in Frisco, Texas.

కొలీన్ స్విన్డాల్ థాంప్సన్ ట్రినిటీ ఇంటర్నేషనల్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి కమ్యూనికేషన్‌లో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ డిగ్రీతో పాటు మనోవిజ్ఞానశాస్త్రము మరియు ఎడ్యుకేషన్లో అనుబంధ జ్ఞానం కలిగి ఉన్నారు. కొలీన్ ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ వద్ద రిఫ్రామింగ్ మినిస్ట్రీస్ డైరెక్టరుగా పనిచేస్తున్నారు. దివ్యాంగుడైన పిల్లవాడిని (ఆమె మూడవ బిడ్డ, యోనాతాను) పెంచే వ్యక్తిగత సవాళ్ళ దగ్గర నుండి, కొలీన్ సహాయం, నిరీక్షణ మరియు వైకల్యంతో బాధపడుతున్నవారికి మాటలతో, వ్రాతలతో మరియు సలహా ఇవ్వడంతో మంచి హాస్యాన్ని అందిస్తుంది. కొలీన్ మరియు ఆమె భర్త, టోబన్ కు ఐదుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. వారు టెక్సాస్ లోని ఫ్రిస్కోలో నివసిస్తున్నారు.