నేను మర్చిపోతానేమోనని

ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ యొక్క పవిత్ర భూమి పర్యటనలలో, చక్ స్విన్డాల్ యెరూషలేములోని తోట సమాధి వద్ద బల్లారాధన నడిపించాడు.. ఆ చిరస్మరణీయ ఉదయమున చక్ యొక్క బోధన నుండి కొన్ని సారాంశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. “శిష్యులు అనుకున్నదానికంటే ఇది చాలా భిన్నంగా ఉంది. మూడున్నర సంవత్సరాల క్రితం, సముద్రం వద్ద నిశ్శబ్ద తీరమున తమ వలలను లాక్కొంటూ పడవ ప్రక్కన నిలబడి ఉన్నవారు తమ యజమాని ముఖంలోకి చూసే బదులు . . . వారు […]

Read More

క్రీస్తుతో మన నడకను వెలికితీయుట

ఇటీవల పలు సందర్భాల్లో నేను సోక్రటీస్ మాటలను ఆలోచిస్తున్నాను: “పరీక్షించబడని జీవితం జీవించడం విలువైనది కాదు.” ఆ ప్రకటన నిజమైనదే. ఎందుకంటే కాలక్రమేణా విషయాలు క్లిష్టంగా తయారవుతాయి. మనము మన క్రైస్తవ జీవితాన్ని గొప్ప ఆనందంతో మరియు సహజత్వముతో ప్రారంభిస్తాము. సాంప్రదాయం, మతం, ఇతరుల అంచనాలు మరియు చాలా కార్యకలాపాలు అసలు వాటిపై పోగుపడటం ప్రారంభించడంతో, సహజత్వం కోల్పోతుంది. ఇటీవల నేను పరిశుద్ధ దేశమును సందర్శించినప్పుడు దాని గురించి చాలాసార్లు ఆలోచించాను. యేసు నడిచిన చోట నడవడానికి […]

Read More