మీ ఆశీర్వాదములను లెక్కించండి

95వ కీర్తన చదవండి.

కొన్నిసార్లు మీకు ప్రార్థన చేయాలని అనిపించనప్పుడు లేదా ప్రభువుతో మాట్లాడాలని మీకు అనిపించినా సరే మాటలను సేకరించలేనప్పుడు, ఆ పాత పద్ధతిని ప్రయత్నించండి–మీ అనేక ఆశీర్వాదములను లెక్కించండి, వాటిని ఒక్కొక్కటిగా లెక్కించండి.

మీరు దేనికి కృతజ్ఞత కలిగియున్నారో బిగ్గరగా చెప్పడం ప్రారంభించినప్పుడు మీరు చింతలు, బాధలు మరియు స్వీయ ఆందోళనల నుండి ఎలా పారవశ్యము చెందుతారో తెలిస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. వెంటనే మీ దృష్టి మీ అవసరాల నుండి తండ్రి దయ మరియు ప్రేమ వైపు మళ్లుతుంది. ఇది ప్రయత్నించండి:

పైకి చూడండి . . . ప్రభువా, నీకు వందనములు . . .
 • మా పరిస్థితులపై మీ సార్వభౌమ నియంత్రణకై
 • మా పాపపు స్థితిలో మేము ఉన్నప్పటికీ మీ పరిశుద్ధ స్వభావమునకై
 • మాకు దిశానిర్దేశం చేసే మీ వాక్యమునకై
 • మా అపరాధాన్ని తొలగించే నీ దయకై
చుట్టూ చూడండి . . . ప్రభువా, నీకు వందనములు . . .
 • మా అద్భుతమైన దేశము కొరకై
 • సన్నిహిత కుటుంబ సంబంధాల కొరకై
 • ఇతరులకు సహాయం చేసే అవకాశం కొరకై
 • నివసించడానికి ఒక స్థలము, ధరించడానికి వస్త్రములు, తినడానికి ఆహారం కొరకై
లోపల చూడండి . . . ప్రభువా, నీకు వందనములు . . .
 • నీ సృష్టి సౌందర్యాన్ని చూసే కళ్ల కొరకై
 • ఉత్సుకత, సృజనాత్మకత మరియు సమర్థత కలిగిన మనస్సుల కొరకై
 • ఆనందాలు మరియు ఇటీవలి విజయాల జ్ఞాపకాల కొరకై
 • చెదరిన కలలు మరియు మమ్మల్ని విధేయులను చేసే బాధల కొరకై
 • స్వస్థత మరియు నిరీక్షణను కలిగించే హాస్యం కొరకై
 • ఆయన మన అత్యున్నత స్తుతులకు మరియు కృతజ్ఞతకు అర్హుడు. సమస్తమైన మహిమ ఆయనకే చెందుతుంది.

మీరు ప్రార్థన చేయలేకపోతే, వ్యక్తిగతీకరించిన ఆశీర్వాదాల జాబితాను రూపొందించుకోండి.

Taken from Charles R. Swindoll, Day by Day with Charles Swindoll (Nashville: W Publishing Group, 2000) 328. Copyright © 2000 by Charles R. Swindoll, Inc. All rights reserved. Used by permission.

Posted in Parenting-Telugu.

Accuracy, clarity, and practicality all describe the Bible-teaching ministry of Charles R. Swindoll. Chuck is the chairman of the board at Insight for Living and the chancellor of Dallas Theological Seminary. Chuck also serves as the senior pastor of Stonebriar Community Church in Frisco, Texas, where he is able to do what he loves most—teach the Bible to willing hearts. His focus on practical Bible application has been heard on the Insight for Living radio broadcast since 1979.

ఖచ్చితత్వం, స్పష్టత మరియు ఆచరణాత్మకత అన్నీ చార్లెస్ ఆర్. స్విన్డాల్ యొక్క బైబిల్-బోధనా పరిచర్యను వివరిస్తాయి. చక్ ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ కు బోర్డు ఛైర్మన్ మరియు డల్లాస్ థియోలాజికల్ సెమినరీకి ఛాన్సలర్. చక్ టెక్సాస్‌లోని ఫ్రిస్కోలోని స్టోన్‌బ్రయర్ కమ్యూనిటీ చర్చ్ యొక్క సీనియర్ పాస్టర్‌గా కూడా పనిచేస్తున్నారు, అక్కడ ఆయన చాలా ఇష్టపడేదాన్ని చేయగలుగుతున్నాడు-ఇష్టపడే హృదయాలకు బైబిల్ నేర్పిస్తున్నారు. ఆచరణాత్మక బైబిల్ అనువర్తనంపై ఆయన దృష్టి 1979 నుండి ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ రేడియో ప్రసారంలో వినబడుచున్నది.